293 Zreče

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Egidij, opat

Župnija ustanovljena 1770.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Marija, Brinjeva Gora;
  2. Sv. Martin;
  3. Sv. Neža, Golika

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Zreče, Boharina, Dobrova, Dobrovlje, Gračič, Loška Gora pri Zrečah, Padeški Vrh, Radana vas, Spodnje Zreče, Zgornje Zreče, Brezje pri Oplotnici, Slakova, Zlakova, Bezina, Spodnja Dobova, Križevec, Osredek pri Zrečah, Zeče.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Aegiden in Retschach

Matične knjige (1703 - 1909) 15 vse

Signatura

04673 Krstna knjiga / Taufbuch 1703-1754
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1703
Do datuma
31. december 1754
04674 Krstna knjiga / Taufbuch 1837-1861
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1861
04675 Krstna knjiga / Taufbuch 1861-1887
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1887
04676 Krstna knjiga / Taufbuch 1888-1900
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1888
Do datuma
31. december 1900
04784 Krstna knjiga / Taufbuch 1901-1909
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
07. januar 1901
Do datuma
23. november 1909
04677 Krstni index / Taufindex 1772-1837
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1837
04678 Krstni index / Taufindex 1837-1861
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1861
04679 Krstni index / Taufindex 1861-1887
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1887
04680 Krstni index / Taufindex 1888-1900
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1888
Do datuma
31. december 1900
04785 Krstni index / Taufindex 1901-1909
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
07. januar 1901
Do datuma
23. november 1909
04681 Mrliška / Sterbebuch 1770-1824
Vrsta matične knjige
Mrliška / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1824
04682 Mrliški index / Sterbeindex 1772-1862
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1862
04683 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1836
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1836
04684 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1837-1879
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1879
04685 Poročni index / Trauungsindex 1837-1879
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1879