294 Žalec

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Miklavž, škof

Župnija omenjena 1173.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Kancijan, Žalec, omenjena 1545.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Žalec, Petrovče, deloma Gotovlje, Dobriša vas, Drešinja vas, Levec, Spodnja Ložnica, Zgornja Ložnica, Arja vas, Mala Pirešica, Ruše, Vrbje, Zaloška gorica.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Nikolaus in Sachsenfeld

Matične knjige (1646 - 1997) 36 vse

Signatura

04686 Krstna knjiga / Taufbuch 1646-1658
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1646
Do datuma
31. december 1658
04687 Krstna knjiga / Taufbuch 1661-1683
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1661
Do datuma
31. december 1683
04688 Krstna knjiga / Taufbuch 1684-1702
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1684
Do datuma
31. december 1702
04689 Krstna knjiga / Taufbuch 1702-1767
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1702
Do datuma
31. december 1767
04690 Krstna knjiga / Taufbuch 1767-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1784
04691 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1801
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1801
04692 Krstna knjiga / Taufbuch 1801-1820
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1801
Do datuma
31. december 1820
04693 Krstna knjiga / Taufbuch 1820-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1850
04694 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1870
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1870
04695 Krstna knjiga / Taufbuch 1871-1889
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1871
Do datuma
31. december 1889
04696 Krstna knjiga / Taufbuch 1890-1916
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1916
04697 Krstni index / Taufindex 1767-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1767
Do datuma
31. december 1784
04698 Krstni index / Taufindex 1784-1801
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1801
04699 Krstni index / Taufindex 1801-1820
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1801
Do datuma
31. december 1820
04700 Krstni index / Taufindex 1820-1850
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1850
04701 Krstni index / Taufindex 1851-1870
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1870
04702 Krstni index / Taufindex 1871-1889
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1871
Do datuma
31. december 1889
04703 Krstni index / Taufindex 1890-1916
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1916
04704 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1665-1696
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1665
Do datuma
31. december 1696
04705 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1783
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1783
04706 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1813
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1813
04707 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1813-1861
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1861
04708 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1862-1901
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1901
04709 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1813
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1813
04710 Mrliški index / Sterbeindex 1813-1861
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1861
04711 Mrliški index / Sterbeindex 1862-1901
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1901
04712 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1665-1696
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1665
Do datuma
31. december 1696
04713 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1764-1770
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1770
04714 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1783
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1783
04715 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1823
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1823
04716 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1824-1861
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1861
04717 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1862-1886
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1886
4919 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1887-1915
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
30. januar 1997
Do datuma
20. september 1915
04718 Poročni index / Trauungsindex 1824-1861
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1861
04719 Poročni index / Trauungsindex 1862-1886
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1886
4920 Poročni index / Trauungsindex 1887-1915
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
30. januar 1887
Do datuma
20. september 1915