286 Zabukovje

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Lenart, opat

Zabukovje 3, 8292 ZABUKOVJE

Župnija ustanovljena 1812, cerkev zidana v 17. stol.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Jurij Trnovec
  2. Sv. Marija Rožnovenska, Podgorje
  3. Sv. Primož in Felicijan, Pokojni Vrh

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Zabukovje, Mrzla Planina, Podgorje, Podvrh deloma, Trnovec, Blanca, Stranje, deloma, Poklek deloma, Jurklošter, Prapretno deloma.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Leonhard in Sabukovje

Matične knjige (1840 - 1901) 4 vse

Signatura

04601 Krstna knjiga / Taufbuch 1886-1901
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1886
Do datuma
31. december 1901
04602 Krstni index / Taufindex 1886-1901
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1886
Do datuma
31. december 1901
04603 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1840-1897
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1897
04604 Poročni index / Trauungsindex 1840-1897
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1897