279 Videm - Krško

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Rupert, škof

Savska pot 1, 8270 KRŠKO

Župnija omenjena 1155 kot pražupnija, cerkev omenjena 1096.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Janez Krstnik, rojstvo, Sremič, omenjena 1624
  2. Sv. Jožef, mož Device, Marije Resa, zidana 1770
  3. Sv. Marija – Marija Pomočnica kristjanov, Dolenja vas, omenjena 1510
  4. Sv. Marjeta, Libna, zidana 1580
  5. Sv. Mihael, Stara vas, zidana 1768
  6. Sv. Miklavž, Stari Grad zidana 1627
  7. Sv. Primož in Felicijan, Kremen, zidana 1654

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Videm, (Krško), Anovec, Bučevca, (Bučerca), Libna, Pesje, Sremič, Stara vas, Stari grad, Artiče, Dolenja vas.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Ruprecht in Videm

Matične knjige (1662 - 1910) 29 vse

Signatura

04403 Krstna knjiga / Taufbuch 1662-1672
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1662
Do datuma
31. december 1672
04404 Krstna knjiga / Taufbuch 1684-1685
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1684
Do datuma
31. december 1685
04405 Krstna knjiga / Taufbuch 1684-1706
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1684
Do datuma
31. december 1706
04406 Krstna knjiga / Taufbuch 1706-1720
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1706
Do datuma
31. december 1720
04407 Krstna knjiga / Taufbuch 1709-1725
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1709
Do datuma
31. december 1725
04408 Krstna knjiga / Taufbuch 1720-1725
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1720
Do datuma
31. december 1725
04409 Krstna knjiga / Taufbuch 1725-1741
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1725
Do datuma
31. december 1741
04410 Krstna knjiga / Taufbuch 1746-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1784
04411 Krstna knjiga / Taufbuch 1749-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1749
Do datuma
31. december 1784
04412 Krstna knjiga / Taufbuch 1746-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1784
04413 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1811
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1811
04414 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1835
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1835
04415 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1866
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1866
04416 Krstna knjiga / Taufbuch 1866-1895
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1895
04417 Krstna knjiga / Taufbuch 1896-1910
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1910
04418 Krstni index / Taufindex 1725-1741
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1725
Do datuma
31. december 1741
04419 Krstni index / Taufindex 1784-1835
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1835
04420 Krstni index / Taufindex 1836-1866
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1866
04421 Krstni index / Taufindex 1866-1895
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1895
04422 Krstni index / Taufindex 1896-1910
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1910
04423 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1746-1774
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1746
Do datuma
31. december 1774
04424 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1775-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1775
Do datuma
31. december 1784
04425 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1846
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1846
04426 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1846-1895
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1895
04427 Mrliški index / Sterbeindex 1846-1895
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1895
04428 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1662-1672
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1662
Do datuma
31. december 1672
04429 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1852
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1852
04430 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1852-1895
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1852
Do datuma
31. december 1895
04431 Poročni index / Trauungsindex 1852-1895
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1852
Do datuma
31. december 1895