272 Turnišče

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija Vnebovzeta

Župnija omenjena l. 1267.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Anton Padovanski, Turnišče

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Turnišče, Gomilice, Lipa, Nedelica, Renkovci, Velika Polana, Mala Polana, Brezovica.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Turniscsa, Bántornya

Matične knjige (1677 - 1937) 17 vse

Signatura

04337 Krstna knjiga / Taufbuch 1677-1725
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1677
Do datuma
31. december 1725
04338 Krstna knjiga / Taufbuch 1726-1747
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1726
Do datuma
31. december 1747
04339 Krstna knjiga / Taufbuch 1748-1778
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1778
04340 Krstna knjiga / Taufbuch 1778-1811
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1778
Do datuma
31. december 1811
04341 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1862
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1862
04342 Krstna knjiga / Taufbuch 1863-1875
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1875
04343 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1903
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1903
04344 Krstni index / Taufindex 1820-1934
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1934
Komentar

Pozor! Nekatere strani v indeksu niso prikazane, ker poleg starejših podatkov vsebujejo tudi podatke mlajše od 100 let.

Caution! Some pages in the index do not appear because - in addition to older data - they also contain data under 100 years of age.

04345 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1742-1851
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1742
Do datuma
31. december 1851
04346 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1852-1862
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1852
Do datuma
31. december 1862
04347 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1863-1877
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1877
04348 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1726-1761
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1726
Do datuma
31. december 1761
04349 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1762-1778
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1762
Do datuma
31. december 1778
04350 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1779-1847
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1779
Do datuma
31. december 1847
04351 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1848-1873
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1848
Do datuma
31. december 1873
04352 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1874-1895
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1895
04353 Poročni index / Trauungsindex 1820-1937
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1937
Komentar

Pozor! Nekatere strani v indeksu niso prikazane, ker poleg starejših podatkov vsebujejo tudi podatke mlajše od 100 let.

Caution! Some pages in the index do not appear because - in addition to older data - they also contain data under 100 years of age.