271 Trbovlje - Sv. Martin

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Martin, škof

Trg Franca Fakina 31, 1420 TRBOVLJE

Župnija omenjena v 13. st., cerkev omenjena 1267.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Katarina Aleksandrijska. Čeče, omenjena 1545
  2. Sv. Marko Evangelist, Ostenek, omenjena 1545
  3. Sv. Miklavž, Loke, omenjena 1524

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Trbovlje, Loke, Sv. Marko, Sv. Katarina, Retje, Knezdol, Gabrsko, Planinska vas, Podmeja, Svine, Rovte, Klek, Ojstro, Dol pri Hrastniku, Plesko, Prapretno, Studenci, Hrastnik.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Martin in Trifail

Matične knjige (1669 - 1908) 50 vse

Signatura

04287 Krstna knjiga / Taufbuch 1669-1695
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1695
04288 Krstna knjiga / Taufbuch 1716-1752
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1752
04289 Krstna knjiga / Taufbuch 1752-1771
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1752
Do datuma
31. december 1771
04290 Krstna knjiga / Taufbuch 1772-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1784
04291 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1807
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1807
04292 Krstna knjiga / Taufbuch 1822-1842
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1822
Do datuma
31. december 1842
04293 Krstna knjiga / Taufbuch 1843-1855
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1855
04294 Krstna knjiga / Taufbuch 1869-1881
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1869
Do datuma
31. december 1881
04295 Krstna knjiga / Taufbuch 1881-1890
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1881
Do datuma
31. december 1890
04296 Krstna knjiga / Taufbuch 1891-1896
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1891
Do datuma
31. december 1896
04297 Krstna knjiga / Taufbuch 1896-1900
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1900
04298 Krstna knjiga / Taufbuch 1900-1904
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1900
Do datuma
31. december 1904
04299 Krstna knjiga / Taufbuch 1904-1908
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1904
Do datuma
31. december 1908
04300 Krstni index / Taufindex 1669-1771
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1771
04301 Krstni index / Taufindex 1772-1822
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1822
04302 Krstni index / Taufindex 1822-1842
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1822
Do datuma
31. december 1842
04303 Krstni index / Taufindex 1843-1855
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1855
04304 Krstni index / Taufindex 1869-1881
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1869
Do datuma
31. december 1881
04305 Krstni index / Taufindex 1881-1890
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1881
Do datuma
31. december 1890
04306 Krstni index / Taufindex 1891-1896
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1891
Do datuma
31. december 1896
04307 Krstni index / Taufindex 1896-1900
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1900
04308 Krstni index / Taufindex 1900-1904
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1900
Do datuma
31. december 1904
04309 Krstni index / Taufindex 1904-1908
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1904
Do datuma
31. december 1908
04310 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1699-1704
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1699
Do datuma
31. december 1704
04311 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1716-1771
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1771
04312 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1772-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1784
04313 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1828
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1828
04314 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1829-1867
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1867
04315 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1868-1879
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1868
Do datuma
31. december 1879
04316 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1880-1892
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1892
04317 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1892-1904
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1892
Do datuma
31. december 1904
04318 Mrliški index / Sterbeindex 1829-1867
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1867
04319 Mrliški index / Sterbeindex 1868-1879
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1868
Do datuma
31. december 1879
04320 Mrliški index / Sterbeindex 1880-1892
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1892
04321 Mrliški index / Sterbeindex 1892-1904
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1892
Do datuma
31. december 1904
04322 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1669-1704
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1669
Do datuma
31. december 1704
04323 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1772-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1784
04324 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1833
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1833
04325 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1833-1856
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1856
04326 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1857-1877
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1857
Do datuma
31. december 1877
04327 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1877-1893
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1877
Do datuma
31. december 1893
04328 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1894-1900
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1894
Do datuma
31. december 1900
04329 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1901-1908
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1901
Do datuma
31. december 1908
04330 Poročni index / Trauungsindex 1772-1784
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1784
04331 Poročni index / Trauungsindex 1784-1833
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1833
04332 Poročni index / Trauungsindex 1833-1856
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1856
04333 Poročni index / Trauungsindex 1857-1877
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1857
Do datuma
31. december 1877
04334 Poročni index / Trauungsindex 1877-1893
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1877
Do datuma
31. december 1893
04335 Poročni index / Trauungsindex 1894-1900
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1894
Do datuma
31. december 1900
04336 Poročni index / Trauungsindex 1901-1908
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1901
Do datuma
31. december 1908