245 Svetinje

Zavetnik / Pfarrpatron: Vsi svetniki

Župnija ustanovljena 1788.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Svetinje, Mali Brebrovnik, Cerovec, Hujbar, Ivanjkovci, Libanja, Mihalovci, Pavlovščak, Pavlovski Vrh, Veličane, Žerovinci.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Allerheiligen bei Mihalofzen

Matične knjige (1788 - 1901) 18 vse

Signatura

03804 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1825
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1825
03805 Krstna knjiga / Taufbuch 1825-1851
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1851
03806 Krstna knjiga / Taufbuch 1852-1890
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1852
Do datuma
31. december 1890
03807 Krstna knjiga / Taufbuch 1882-1901
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1882
Do datuma
31. december 1901
03808 Krstna knjiga / Taufbuch 1890-1901
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1901
03809 Krstni index / Taufindex 1788-1825
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1825
03810 Krstni index / Taufindex 1825-1851
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1851
03811 Krstni index / Taufindex 1852-1890
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1852
Do datuma
31. december 1890
03812 Krstni index / Taufindex 1882-1901
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1882
Do datuma
31. december 1901
03813 Krstni index / Taufindex 1890-1901
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1901
03814 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1856
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1856
03815 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1857-1901
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1857
Do datuma
31. december 1901
03816 Mrliški index / Sterbeindex 1788-1856
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1856
03817 Mrliški index / Sterbeindex 1857-1901
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1857
Do datuma
31. december 1901
03818 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1788-1839
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1839
03819 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1840-1881
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1881
03820 Poročni index / Trauungsindex 1788-1839
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1839
03821 Poročni index / Trauungsindex 1840-1881
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1881