238 Sv. Urban - Destrnik

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Urban, papež

Župnija ustanovljena 1670.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Urban, Desenci, Desternik (Destrnik), Dolič, Drstelja, Gaje, Gomile, Gomilce, Janeževci, Janeževski vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločki vrh, Placar, Ricinje, Svetinci, Gornji Velovlek, Vintarovci, Zasadi, Sv. Bolfenk v Slovenskih goricah deloma, Ločič, Strmec, Trnovski vrh, Grajena deloma, Grajenščak.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Sv. Urban pri Ptuju, St. Urban bei Pettau

Matične knjige (1705 - 1902) 40 vse

Signatura

03659 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1726
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1726
03660 Krstna knjiga / Taufbuch 1727-1761
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1727
Do datuma
31. december 1761
03661 Krstna knjiga / Taufbuch 1762-1773
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1762
Do datuma
31. december 1773
03662 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1772
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1772
03663 Krstna knjiga / Taufbuch 1773-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1784
03664 Krstna knjiga / Taufbuch 1774-1783
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1774
Do datuma
31. december 1783
03665 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1794
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1794
03666 Krstna knjiga / Taufbuch 1794-1805
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1794
Do datuma
31. december 1805
03667 Krstna knjiga / Taufbuch 1805-1817
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1805
Do datuma
31. december 1817
03668 Krstna knjiga / Taufbuch 1817-1828
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1828
03669 Krstna knjiga / Taufbuch 1829-1840
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1840
03670 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1848
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1848
03671 Krstna knjiga / Taufbuch 1849-1858
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1858
03672 Krstna knjiga / Taufbuch 1859-1872
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1859
Do datuma
31. december 1872
03673 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1902
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1902
03674 Krstni index / Taufindex 1705-1805
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1805
03675 Krstni index / Taufindex 1806-1817
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1817
03676 Krstni index / Taufindex 1817-1828
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1828
03677 Krstni index / Taufindex 1829-1840
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1829
Do datuma
31. december 1840
03678 Krstni index / Taufindex 1841-1848
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1848
03679 Krstni index / Taufindex 1849-1858
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1858
03680 Krstni index / Taufindex 1859-1872
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1859
Do datuma
31. december 1872
03681 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1705-1744
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1744
03682 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1744-1772
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1744
Do datuma
31. december 1772
03683 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1773-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1784
03684 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1797
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1797
03685 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1798-1817
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1798
Do datuma
31. december 1817
03686 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1817-1835
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1817
Do datuma
31. december 1835
03687 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1843
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1843
03688 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1844-1878
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1878
03689 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1879-1899
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1879
Do datuma
31. december 1899
03690 Mrliški index / Sterbeindex 1806-1878
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1878
03691 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1705-1744
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1744
03692 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1744-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1744
Do datuma
31. december 1784
03693 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1805
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1805
03694 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1805-1835
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1805
Do datuma
31. december 1835
03695 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1843
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1843
03696 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1844-1865
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1865
03697 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1884-1899
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1899
03698 Poročni index / Trauungsindex 1800-1870
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1870