234 Sv. Štefan pri Žusmu

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Štefan, mučeništvo

Sv. Štefan 61, 3264 Sveti Štefan

Župnija ustanovljena 1760, cerkev omenjena 1490.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Ana, Babna Gora, omenjena 1490
  2. Sv. Janez Krstnik, rojstvo, Orehovec, zidana pred 1690

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Štefan, Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Bukovje, Grobelce, Št. Janž, Lekmarje, Šmarje pri Jelšah deloma, Zibika deloma, Tinsko.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Stephan bei Süssenheim

Matične knjige (1789 - 1911) 12 vse

Signatura

03595 Krstna knjiga / Taufbuch 1789-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1812
03596 Krstna knjiga / Taufbuch 1813-1831
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1831
03597 Krstna knjiga / Taufbuch 1831-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1850
03598 Krstna knjiga / Taufbuch 1850-1876
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1876
03599 Krstna knjiga / Taufbuch 1876-1911
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1911
03600 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1789-1831
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1831
03601 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1831-1893
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1893
03602 Mrliški index / Sterbeindex 1831-1893
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1893
03603 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1831
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1831
03604 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1832-1850
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1850
03605 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1850-1905
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1905
03606 Poročni index / Trauungsindex 1832-1850
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1850