232 Sv. Rupert nad Laškim

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Rupert, škof

Šentrupert nad Laškim 91, 3271 ŠENTRUPERT

Župnija ustanovljena 3. 10. 1755, cerkev omenjena 16. st.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Peter, Olešče, zidana leta 1677.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Lenart, Curnovec, Veliko Grahovše, Mačkovec, Sv. Rupert, Trobendol, (Trobni Dol), Marija Gradec, Mala Breza, Sv. Peter, Teharje, Glažuta, Javornik, Kanjuce, Svetina.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Ruprecht ob Tüffer

Matične knjige (1755 - 1918) 30 vse

Signatura

03564 Krstna knjiga / Taufbuch 1755-1791
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1791
03565 Krstna knjiga / Taufbuch 1788-1802
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1802
03566 Krstna knjiga / Taufbuch 1802-1835
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1802
Do datuma
31. december 1835
03567 Krstna knjiga / Taufbuch 1836-1855
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1855
03568 Krstna knjiga / Taufbuch 1856-1876
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1876
03569 Krstna knjiga / Taufbuch 1877-1892
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1877
Do datuma
31. december 1892
03570 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1909
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1909
03571 Krstna knjiga / Taufbuch 1909-1915
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1909
Do datuma
31. december 1915
03572 Krstni index / Taufindex 1755-1791
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1791
03573 Krstni index / Taufindex 1788-1802
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1802
03574 Krstni index / Taufindex 1802-1835
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1802
Do datuma
31. december 1835
03575 Krstni index / Taufindex 1836-1855
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1855
03576 Krstni index / Taufindex 1856-1876
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1876
03577 Krstni index / Taufindex 1877-1892
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1877
Do datuma
31. december 1892
03578 Krstni index / Taufindex 1893-1909
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1909
03579 Krstni index / Taufindex 1909-1915
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1909
Do datuma
31. december 1915
03580 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1755-1791
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1791
03581 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1791-1828
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1828
03582 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1828-1881
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1881
03583 Mrliški index / Sterbeindex 1791-1828
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1828
03584 Mrliški index / Sterbeindex 1828-1881
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1881
03585 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1755-1790
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1790
03586 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1832
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1832
03587 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1832-1870
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1870
03588 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1871-1898
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1871
Do datuma
31. december 1898
04853 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1899-1918
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
23. januar 1899
Do datuma
23. september 1918
03589 Poročni index / Trauungsindex 1755-1806
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1755
Do datuma
31. december 1806
03590 Poročni index / Trauungsindex 1832-1870
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1870
03591 Poročni index / Trauungsindex 1871-1898
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1871
Do datuma
31. december 1898
04854 Poročni index / Trauungsindex 1899-1918
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
23. januar 1899
Do datuma
23. september 1918