229 Sv. Peter pod Sv. Gorami

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Peter, apostol

Bistrica ob Sotli 7, 3256 BISTRICA OB SOTLI

Župnija ustanovljena 1. 10. 1640, prva cerkev zidana 1054.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Križ, Vinja Gora, zidana 1665
  2. Sv. Marija . Mati Božja, Svete gore, omenjena 1265

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Peter pod Sv. gorami, Črešnjevec, Dekmanca, Hrastje, Križan vrh, Kunšperk, Ples, Polje, Sv. Peter, Srebrnik, Trebče, Zagaj.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Peter bei Königsberg

Matične knjige (1648 - 1906) 24 vse

Signatura

03468 Krstna knjiga / Taufbuch 1648-1769
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1648
Do datuma
31. december 1769
03469 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
03470 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1806
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1806
03471 Krstna knjiga / Taufbuch 1807-1826
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1807
Do datuma
31. december 1826
03472 Krstna knjiga / Taufbuch 1827-1844
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1844
03473 Krstna knjiga / Taufbuch 1844-1869
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1869
03474 Krstna knjiga / Taufbuch 1870-1892
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1892
03475 Krstni index / Taufindex 1648-1769
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1648
Do datuma
31. december 1769
03476 Krstni index / Taufindex 1770-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
03477 Krstni index / Taufindex 1784-1806
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1806
03478 Krstni index / Taufindex 1784-1844
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1844
03479 Krstni index / Taufindex 1844-1869
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1869
03480 Krstni index / Taufindex 1870-1892
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1892
03481 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
03482 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1847
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1847
03483 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1847-1906
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1906
03484 Mrliški index / Sterbeindex 1770-1847
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1847
03485 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1847
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1847
03486 Mrliški index / Sterbeindex 1847-1906
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1906
03487 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1649-1770
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1649
Do datuma
31. december 1770
03488 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1852
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1852
03489 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1853-1889
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1889
03490 Poročni index / Trauungsindex 1784-1852
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1852
03491 Poročni index / Trauungsindex 1853-1889
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1889