219 Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marjeta Antiohijska, mučenka

Šmarjeta 7, 3272 RIMSKE TOPLICE

Župnija ustanovljena 1873, cerkev zidana 1545.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Marija – Lurška Mati božja, Ogeče, posvečena 1886.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Krištof, Belovo, Jesenovo, Sv. Marjeta, Ogeče, Sevce, Toplice, Marija Gradec, Globoko, Lože, Plazovje, Strensko, Zidani Most, Gračnica, Veliko Širje, Lukovca, Dol pri Hrastniku, Čreta, Sv. Štefan.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Margareten bei Römerbad

Matične knjige (1789 - 1910) 12 vse

Signatura

03324 Krstna knjiga / Taufbuch 1789-1859
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1859
03325 Krstna knjiga / Taufbuch 1860-1888
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1888
03326 Krstna knjiga / Taufbuch 1888-1910
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1888
Do datuma
31. december 1910
03327 Krstni index / Taufindex 1789-1859
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1859
03328 Krstni index / Taufindex 1860-1888
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1888
03329 Krstni index / Taufindex 1888-1910
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1888
Do datuma
31. december 1910
03330 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1789-1859
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1859
03331 Mrliški index / Sterbeindex 1789-1859
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1859
03332 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1859
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1859
03333 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1860-1904
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1904
03334 Poročni index / Trauungsindex 1790-1859
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1790
Do datuma
31. december 1859
03335 Poročni index / Trauungsindex 1860-1904
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1904