209 Sv. Lenart - Podgorci

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Lenart, opat

Župnija ustanovljena 1786.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Podgorci, Bresnica, Cvetkovci, Osluševci, Preclava, Prerad, Strjanci, Zamušani, Bratonečice, Ritmerk, Sodinci.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Leonhard bei Großsonntag

Matične knjige (1789 - 1910) 16 vse

Signatura

03173 Krstna knjiga / Taufbuch 1789-1828
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1828
03174 Krstna knjiga / Taufbuch 1828-1872
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1872
03175 Krstna knjiga / Taufbuch 1872-1901
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1901
03176 Krstni index / Taufindex 1789-1828
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1828
03177 Krstni index / Taufindex 1828-1872
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1872
03178 Krstni index / Taufindex 1872-1901
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1901
03179 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1789-1828
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1828
03180 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1828-1891
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1891
03181 Mrliški index / Sterbeindex 1828-1891
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1891
03182 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1828
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1828
03183 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1828-1865
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1865
03184 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1865-1894
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1865
Do datuma
31. december 1894
03185 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1894-1910
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1894
Do datuma
31. december 1910
03186 Poročni index / Trauungsindex 1828-1865
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1865
03187 Poročni index / Trauungsindex 1865-1894
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1865
Do datuma
31. december 1894
03188 Poročni index / Trauungsindex 1894-1910
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1894
Do datuma
31. december 1910