205 Sv. Jurij v Slovenskih goricah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Jurij, mučenec

Župnija ustanovljena l. 1786.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Jurovski dol, Srednji Gasteraj, Zgornji Gasteraj, Spodnji Gasteraj, Malna, Varda, Partinje, Žitence, Ledinek.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Georgen in Windischbüheln (Windischbücheln)

Matične knjige (1784 - 1901) 14 vse

Signatura

03142 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1801
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1801
03143 Krstna knjiga / Taufbuch 1800-1827
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1827
03144 Krstna knjiga / Taufbuch 1827-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1850
03145 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1867
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1867
03146 Krstna knjiga / Taufbuch 1867-1901
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1901
03147 Krstni index / Taufindex 1827-1850
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1850
03148 Krstni index / Taufindex 1851-1867
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1867
03149 Krstni index / Taufindex 1867-1901
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1901
03150 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1803
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1803
03151 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1843-1894
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1894
03152 Mrliški index / Sterbeindex 1843-1894
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1894
03153 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1800-1835
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1800
Do datuma
31. december 1835
03154 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1867
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1867
03155 Poročni index / Trauungsindex 1836-1867
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1867