198 Sv. Jedrt nad Laškim

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Jedrt Nivelska, devica

Sedraž 24. 3270 LAŠKO

Župnija ustanovljena 1788, cerkev zidana 1652.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Magdalena, omenjena 1545
  2. Bl. Anton Martin Slomšek, Rečica, zidana 1939

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Krištof, Belovo, Brezno, Bukovca, Golce, Gorica, Gornja Rečica, Huda Jama, Klenovo, Prahe, Sedraž, Selce, Sv. Jedert, Trnov Hrib, Trnovo, Zagreben, Griže, Hrastnik-Dol, Sv. Štefan.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Gertraud ob Tüffer

Matične knjige (1826 - 1916) 12 vse

Signatura

03053 Krstna knjiga / Taufbuch 1826-1866
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1866
03054 Krstna knjiga / Taufbuch 1866-1882
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1882
03055 Krstna knjiga / Taufbuch 1883-1900
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1883
Do datuma
31. december 1900
03056 Krstni index / Taufindex 1826-1866
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1866
03057 Krstni index / Taufindex 1866-1882
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1882
03058 Krstni index / Taufindex 1883-1900
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1883
Do datuma
31. december 1900
03059 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1872
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1872
03060 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1872-1916
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1916
03061 Mrliški index / Sterbeindex 1836-1872
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1872
03062 Mrliški index / Sterbeindex 1872-1916
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1916
03063 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1837-1869
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1869
03064 Poročni index / Trauungsindex 1837-1869
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1869