190 Sv. Barbara v Slovenskih goricah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Barbara, mučenec

Župnija ustanovljena 1806.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Zgornja Korena, Spodnja Korena, Zimica, Žikarce, Jablance, Vinička vas.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Sv. Barbara pri Vurbergu, St. Barbara bei Wurmberg

Matične knjige (1789 - 1913) 18 vse

Signatura

04781 Krstna knjiga / Taufbuch 1789-1818
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. junij 1789
Do datuma
28. oktober 1818
04782 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1842
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
03. november 1818
Do datuma
31. december 1841
02908 Krstna knjiga / Taufbuch 1842-1869
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1869
02909 Krstna knjiga / Taufbuch 1870-1896
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1896
02910 Krstna knjiga / Taufbuch 1896-1913
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1913
04783 Krstni index/Taufindex 1818-1842
Vrsta matične knjige
Krstni index/Taufindex
Od datuma
03. november 1818
Do datuma
31. december 1841
02911 Krstni index / Taufindex 1842-1869
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1869
02912 Krstni index / Taufindex 1870-1896
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1896
02913 Krstni index / Taufindex 1896-1913
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1913
02914 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1789-1855
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1855
02915 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1856-1902
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1902
02916 Mrliški index / Sterbeindex 1856-1902
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1902
02917 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1789-1856
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1856
02918 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1857-1887
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1857
Do datuma
31. december 1887
02919 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1888-1910
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1888
Do datuma
31. december 1910
02920 Poročni index / Trauungsindex 1789-1856
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1789
Do datuma
31. december 1856
02921 Poročni index / Trauungsindex 1857-1887
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1857
Do datuma
31. december 1887
02922 Poročni index / Trauungsindex 1888-1910
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1888
Do datuma
31. december 1910