189 Sv. Anton v Slovenskih goricah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Anton Puščavnik, opat

Župnija ustanovljena l. 1617.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Anton v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Kadernci (Kadrenci), Stanetinci, Andrenci, Peščeni Vrh, Brengova, Cenkova, Vanetina, Cogetinci, Ivanjski vrh, Krabonoški vrh (Grabonoški Vrh), Čagona, Smolinci, Župetinci.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Anton in Windischbüheln (Windischbücheln)

Matične knjige (1714 - 1889) 7 vse

Signatura

02901 Krstna knjiga / Taufbuch 1714-1754
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1714
Do datuma
31. december 1754
02902 Krstna knjiga / Taufbuch 1861-1888
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1888
02903 Krstni index / Taufindex 1861-1888
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1888
02904 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1749-1792
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1749
Do datuma
31. december 1792
02905 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1845-1884
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1845
Do datuma
31. december 1884
02907 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1844-1889
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1889
02906 Poročni index / Trauungsindex 1845-1884
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1845
Do datuma
31. december 1884