264 Št. Janž pri Dravogradu

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Janez Krstnik

Župnija ustanovljena okrog l. 1744.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Jedrt, Bukovska vas

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Pameče, Bukovska vas, Šentjanž pri Dravogradu, Sv. Jedert, Selovec, Meža, Dravograd.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Sv. Janez pri Spodnjem Dravogradu, St. Johann bei Unterdrauburg

Matične knjige (1744 - 1907) 12 vse

Signatura

04207 Krstna knjiga / Taufbuch 1744-1796
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1744
Do datuma
31. december 1796
04208 Krstna knjiga / Taufbuch 1796-1837
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1837
04209 Krstna knjiga / Taufbuch 1838-1863
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1863
04210 Krstna knjiga / Taufbuch 1864-1885
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1885
04211 Krstni index / Taufindex 1838-1863
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1863
04212 Krstni index / Taufindex 1864-1885
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1885
04213 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1796-1853
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1853
04214 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1854-1907
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1907
04215 Mrliški index / Sterbeindex 1854-1907
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1907
04216 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1796-1835
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1835
04217 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1835-1871
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1871
04218 Poročni index / Trauungsindex 1835-1871
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1871