262 Št. Ilj v Slovenskih Goricah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Egidij, opat

Župnija ustanovljena l. 1784.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Št. Ilj v Slovenskih goricah (Šentilj), Cirknica, Ceršak, Dobrenje, Kozjak pri Ceršaku, Kresnica, Selnica ob Muri, Stara gora, Štrihovec, Polički vrh, Špilje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Aegiden in Windischbüheln (Windischbücheln)

Matične knjige (1748 - 1908) 20 vse

Signatura

04161 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1829
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1829
04162 Krstna knjiga / Taufbuch 1830-1849
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1830
Do datuma
31. december 1849
04163 Krstna knjiga / Taufbuch 1849-1863
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1863
04164 Krstna knjiga / Taufbuch 1863-1882
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1882
04777 Krstna knjiga / Taufbuch 1883-1908
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1883
Do datuma
31. december 1908
04165 Krstni index / Taufindex 1830-1849
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1830
Do datuma
31. december 1849
04166 Krstni index / Taufindex 1849-1863
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1863
04167 Krstni index / Taufindex 1863-1882
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1882
04778 Krstni index/Taufindex 1883-1908
Vrsta matične knjige
Krstni index/Taufindex
Od datuma
01. januar 1883
Do datuma
31. december 1908
04168 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1748-1829
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1829
04169 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1830-1867
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1830
Do datuma
31. december 1867
04170 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1868-1906
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1868
Do datuma
31. december 1906
04171 Mrliški index / Sterbeindex 1830-1867
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1830
Do datuma
31. december 1867
04172 Mrliški index / Sterbeindex 1868-1906
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1868
Do datuma
31. december 1906
04173 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1760-1842
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1760
Do datuma
31. december 1842
04174 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1842-1864
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1864
04175 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1864-1881
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1881
04176 Poročni index / Trauungsindex 1760-1842
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1760
Do datuma
31. december 1842
04177 Poročni index / Trauungsindex 1842-1864
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1864
04178 Poročni index / Trauungsindex 1864-1881
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1881