260 Št. Ilj pod Turjakom

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Egidij, opat

Župnija omenjena 1296.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Ahac, Straže;
  2. Sv. Lenart, Mislinja;
  3. Sv. Ulrik, Dovže

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Mislinja, Dovže, Šentilj pod Turjakom, Spodnja Komisija, Zgornja Komisija, Šentlenart, Straže, Vovkarje, Na vasi.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Aegiden bei Turiak

Matične knjige (1710 - 1895) 17 vse

Signatura

04128 Krstna knjiga / Taufbuch 1710-1754
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1710
Do datuma
31. december 1754
04129 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1785
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1785
04130 Krstna knjiga / Taufbuch 1786-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1803
04131 Krstna knjiga / Taufbuch 1804-1824
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1804
Do datuma
31. december 1824
04132 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1849
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1849
04133 Krstna knjiga / Taufbuch 1850-1871
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1871
04134 Krstna knjiga / Taufbuch 1871-1892
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1871
Do datuma
31. december 1892
04135 Krstni index / Taufindex 1824-1849
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1849
04136 Krstni index / Taufindex 1871-1892
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1871
Do datuma
31. december 1892
04137 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1785
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1785
04138 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1786-1817
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1817
04139 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1818-1845
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1845
04140 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1846-1895
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1895
04141 Mrliški index / Sterbeindex 1846-1895
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1895
04142 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1786-1845
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1845
04143 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1846-1877
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1877
04144 Poročni index / Trauungsindex 1846-1872
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1872