259 Špitalič

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija, Marijino obiskanje

Župnija ustanovljena 1788.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Kamna Gora, Stare Slemene, Škedenj, Tolsti Vrh, Kladje, Grušce, Jazbine, Zgornje Slemene, Spodnje Slemene, Straže, Straža na Gori, Kraberk, Špitalič pri Slovenskih Konjicah.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Maria in Špitalič, Hl. Maria in Spitalitsch

Matične knjige (1783 - 1906) 11 vse

Signatura

04117 Krstna knjiga / Taufbuch 1783-1811
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1783
Do datuma
31. december 1811
04118 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1849
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1849
04119 Krstna knjiga / Taufbuch 1849-1891
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1891
04120 Krstni index / Taufindex 1812-1849
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1849
04121 Krstni index / Taufindex 1849-1891
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1891
04122 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1900
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1900
04123 Mrliški index / Sterbeindex 1812-1900
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1900
04124 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1783-1865
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1783
Do datuma
31. december 1865
04125 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1865-1906
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1865
Do datuma
31. december 1906
04126 Poročni index / Trauungsindex 1783-1865
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1783
Do datuma
31. december 1865
04127 Poročni index / Trauungsindex 1865-1906
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1865
Do datuma
31. december 1906