258 Šoštanj

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Mihael, nadangel

Skorno 1b, 3325 ŠOŠTANJ

Župnija ustanovljena 1630, cerkev omenjena 1348.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Anton Puščavnik, Skorno, omenjena 1545
  2. Sv. Duh, Ravne, omenjena 1545
  3. Sv. Florjan, Florjan, omenjena 1480
  4. Sv. Jakob starejši, apostol, Topolšica, omenjena 1545
  5. Sv. Mohor in Fortunat, Šoštanj, omenjena v 13. stol.
  6. Sv. Ulrik, Gaberke, omenjena 1545

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Šoštanj mesto in okolica, Družmirje, Gaberke, Lokovica, Pristava, Ravne, Vas, Brode, Gorice, Metleče, Topolšica, Sv. Florjan, Skorno.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Michael bei Schönstein

Matične knjige (1630 - 1911) 39 vse

Signatura

04078 Krstna knjiga / Taufbuch 1630-1648
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1630
Do datuma
31. december 1648
04079 Krstna knjiga / Taufbuch 1648-1667
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1648
Do datuma
31. december 1667
04080 Krstna knjiga / Taufbuch 1667-1672
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1667
Do datuma
31. december 1672
04081 Krstna knjiga / Taufbuch 1688-1719
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1688
Do datuma
31. december 1719
04082 Krstna knjiga / Taufbuch 1719-1742
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1719
Do datuma
31. december 1742
04083 Krstna knjiga / Taufbuch 1742-1757
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1742
Do datuma
31. december 1757
04084 Krstna knjiga / Taufbuch 1758-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1770
04085 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1793
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1793
04086 Krstna knjiga / Taufbuch 1794-1810
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1794
Do datuma
31. december 1810
04087 Krstna knjiga / Taufbuch 1838-1853
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1853
04088 Krstna knjiga / Taufbuch 1853-1867
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1867
04089 Krstna knjiga / Taufbuch 1868-1885
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1868
Do datuma
31. december 1885
04090 Krstna knjiga / Taufbuch 1885-1897
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1885
Do datuma
31. december 1897
04091 Krstna knjiga / Taufbuch 1897-1911
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1897
Do datuma
31. december 1911
04092 Krstni index / Taufindex 1742-1757
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1742
Do datuma
31. december 1757
04093 Krstni index / Taufindex 1758-1770
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1770
04094 Krstni index / Taufindex 1771-1793
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1793
04095 Krstni index / Taufindex 1794-1810
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1794
Do datuma
31. december 1810
04096 Krstni index / Taufindex 1838-1853
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1853
04097 Krstni index / Taufindex 1853-1867
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1867
04098 Krstni index / Taufindex 1868-1885
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1868
Do datuma
31. december 1885
04099 Krstni index / Taufindex 1885-1897
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1885
Do datuma
31. december 1897
04100 Krstni index / Taufindex 1897-1911
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1897
Do datuma
31. december 1911
04101 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1693-1757
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1693
Do datuma
31. december 1757
04102 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1758-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1770
04103 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1825-1878
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1878
04104 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1878-1905
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1905
04105 Mrliški index / Sterbeindex 1825-1878
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1878
04106 Mrliški index / Sterbeindex 1878-1905
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1905
04107 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1653-1702
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1653
Do datuma
31. december 1702
04108 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1651-1665
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1651
Do datuma
31. december 1665
04109 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1824
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1824
04110 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1825-1855
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1855
04111 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1856-1886
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1886
04112 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1884-1900
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1900
04113 Poročni index / Trauungsindex 1771-1824
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1824
04114 Poročni index / Trauungsindex 1825-1855
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1855
04115 Poročni index / Trauungsindex 1856-1884
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1884
04116 Poročni index / Trauungsindex 1884-1900
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1900