174 Slovenske Konjice

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Jurij, mučenec

Župnija omenjena 1146.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Ana, Slovenske Konjice;
  2. Sv. Družina, Tepanje

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Slovenske Konjice, Blato, Prevrat, Zgornja Pristava, Bezina, Čadram, Zreče, Brdo, Breg pri Konjicah, Dobrava pri Konjicah, Gabrovlje, Gabrovnik, Hebenštrajt, Konjiška vas, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Spodnja Pristava, Škalce, Zeče, Stranice, Tepanje, Dobrnež, Perovec, Tepanjski Vrh, Vešenik.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Georgen in Gonobiz (Gonobitz)

Matične knjige (1604 - 1912) 60 vse (50 prikazano)

  • 1
  • 2
Signatura

02615 Krstna knjiga / Taufbuch 1604-1611
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1604
Do datuma
31. december 1611
02616 Krstna knjiga / Taufbuch 1627-1641
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1627
Do datuma
31. december 1641
02617 Krstna knjiga / Taufbuch 1628-1676
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1628
Do datuma
31. december 1676
02618 Krstna knjiga / Taufbuch 1642-1658
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1642
Do datuma
31. december 1658
02619 Krstna knjiga / Taufbuch 1658-1688
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1658
Do datuma
31. december 1688
02620 Krstna knjiga / Taufbuch 1658-1674
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1658
Do datuma
31. december 1674
02621 Krstna knjiga / Taufbuch 1688-1704
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1688
Do datuma
31. december 1704
02622 Krstna knjiga / Taufbuch 1675-1703
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1675
Do datuma
31. december 1703
02623 Krstna knjiga / Taufbuch 1703-1712
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1703
Do datuma
31. december 1712
02624 Krstna knjiga / Taufbuch 1712-1723
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1712
Do datuma
31. december 1723
02625 Krstna knjiga / Taufbuch 1722-1737
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1722
Do datuma
31. december 1737
02626 Krstna knjiga / Taufbuch 1738-1756
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1756
02627 Krstna knjiga / Taufbuch 1738-1756
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1756
02628 Krstna knjiga / Taufbuch 1757-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1770
02629 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
02630 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1793
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1793
02631 Krstna knjiga / Taufbuch 1793-1801
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1793
Do datuma
31. december 1801
02632 Krstna knjiga / Taufbuch 1801-1822
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1801
Do datuma
31. december 1822
02633 Krstna knjiga / Taufbuch 1822-1834
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1822
Do datuma
31. december 1834
02634 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1844
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1844
02635 Krstna knjiga / Taufbuch 1844-1863
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1863
02636 Krstna knjiga / Taufbuch 1863-1877
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1877
02637 Krstna knjiga / Taufbuch 1878-1890
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1890
02638 Krstna knjiga / Taufbuch 1890-1900
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1900
02639 Krstna knjiga / Taufbuch 1900-1912
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1900
Do datuma
31. december 1912
02640 Krstni index / Taufindex 1738-1756
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1756
02641 Krstni index / Taufindex 1757-1761
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1761
02642 Krstni index / Taufindex 1771-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
02643 Krstni index / Taufindex 1785-1793
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1793
02644 Krstni index / Taufindex 1801-1822
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1801
Do datuma
31. december 1822
02645 Krstni index / Taufindex 1822-1834
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1822
Do datuma
31. december 1834
02646 Krstni index / Taufindex 1835-1844
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1844
02647 Krstni index / Taufindex 1844-1863
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1863
02648 Krstni index / Taufindex 1863-1877
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1877
02649 Krstni index / Taufindex 1878-1890
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1890
02650 Krstni index / Taufindex 1890-1900
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1900
02651 Krstni index / Taufindex 1900-1912
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1900
Do datuma
31. december 1912
02652 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1700-1703
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1700
Do datuma
31. december 1703
02653 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1757-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1770
02654 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
02655 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1797
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1797
02656 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1798-1812
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1798
Do datuma
31. december 1812
02657 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1812-1852
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1852
02658 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1853-1886
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1886
02659 Mrliški index / Sterbeindex 1771-1784
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
02660 Mrliški index / Sterbeindex 1798-1812
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1798
Do datuma
31. december 1812
02661 Mrliški index / Sterbeindex 1812-1852
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1852
02662 Mrliški index / Sterbeindex 1853-1883
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1883
02663 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1627-1675
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1627
Do datuma
31. december 1675
02664 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1679-1703
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1679
Do datuma
31. december 1703
  • 1
  • 2