173 Slovenska Bistrica

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Jernej, apostol

Župnija omenjena 1252.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Jožef, nad mestom;
  2. Sv. Marija, v mestu;
  3. Sv. Marjeta, Ritoznoj;
  4. Sv. Rok, Kovača vas

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica, Sv. Jožef, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Visole, Zafošt, Brinje, Cigonca, Devina, Jeze, Klopce, Kovača vas, Pipanje, Ritoznoj, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Sv. Marjeta, Šentovec, Vaberče, Prebukovje, Šmartno na Pohorju (deloma).

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Bartholomäus in Windischfeistriz

Matične knjige (1626 - 1917) 53 vse (50 prikazano)

  • 1
  • 2
Signatura

02564 Krstna knjiga / Taufbuch 1626-1659
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1626
Do datuma
31. december 1659
02565 Krstna knjiga / Taufbuch 1659-1681
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1659
Do datuma
31. december 1681
02566 Krstna knjiga / Taufbuch 1681-1705
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1681
Do datuma
31. december 1705
02567 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1729
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1729
02568 Krstna knjiga / Taufbuch 1730-1764
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1764
02569 Krstna knjiga / Taufbuch 1764-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1784
02570 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1795
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1795
02571 Krstna knjiga / Taufbuch 1795-1807
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1795
Do datuma
31. december 1807
02572 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1823
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1823
02573 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1833
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1833
02574 Krstna knjiga / Taufbuch 1833-1848
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1848
02575 Krstna knjiga / Taufbuch 1848-1864
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1848
Do datuma
31. december 1864
02576 Krstna knjiga / Taufbuch 1865-1878
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1865
Do datuma
31. december 1878
02577 Krstna knjiga / Taufbuch 1879-1902
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1879
Do datuma
31. december 1902
04843 Krstna knjiga / Taufbuch 1902-1916
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
23. april 1902
Do datuma
06. januar 1917
02578 Krstni index / Taufindex 1730-1764
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1764
02579 Krstni index / Taufindex 1764-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1784
02580 Krstni index / Taufindex 1784-1795
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1795
02581 Krstni index / Taufindex 1795-1807
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1795
Do datuma
31. december 1807
02582 Krstni index / Taufindex 1808-1823
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1823
02583 Krstni index / Taufindex 1824-1833
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1833
02584 Krstni index / Taufindex 1833-1848
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1848
02585 Krstni index / Taufindex 1848-1864
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1848
Do datuma
31. december 1864
02586 Krstni index / Taufindex 1865-1878
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1865
Do datuma
31. december 1878
02587 Krstni index / Taufindex 1879-1902
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1879
Do datuma
31. december 1902
04844 Krstni index/Taufindex 1902-1916
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
23. april 1902
Do datuma
06. januar 1917
02588 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1657-1668
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1657
Do datuma
31. december 1668
02589 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1703-1729
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1703
Do datuma
31. december 1729
02590 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1730-1764
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1764
02591 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1764-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1784
02592 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1794
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1794
02593 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1795-1826
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1795
Do datuma
31. december 1826
02594 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1826-1865
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1865
02595 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1866-1899
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1899
02596 Mrliški index / Sterbeindex 1730-1764
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1764
02597 Mrliški index / Sterbeindex 1764-1784
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1784
02598 Mrliški index / Sterbeindex 1795-1826
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1795
Do datuma
31. december 1826
02599 Mrliški index / Sterbeindex 1826-1865
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1865
02600 Mrliški index / Sterbeindex 1866-1899
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1866
Do datuma
31. december 1899
02601 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1626-1668
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1626
Do datuma
31. december 1668
02602 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1705-1729
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1729
02603 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1730-1764
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1764
02604 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1764-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1784
02605 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1795
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1795
02606 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1795-1830
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1795
Do datuma
31. december 1830
02607 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1831-1847
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1847
02608 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1847-1897
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1897
02609 Poročni index / Trauungsindex 1730-1764
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1764
02610 Poročni index / Trauungsindex 1764-1784
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1764
Do datuma
31. december 1784
02611 Poročni index / Trauungsindex 1784-1795
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1795
  • 1
  • 2