171 Slivnica pri Mariboru

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija – Marijino rojstvo

Župnija omenjena 1146 kot pražupnija.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Marija Vnebovzeta, Dobrovce, zidana 1934.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Slivnica pri Mariboru, Čreta, Dobrovce, Hotinja vas, Orehova vas, Radizel, Skoke, Slivnica, Rače deloma, Brezule, Brunšvik, Podova, deloma Fram, Ranče, Slivniško Pohorje, Polana, Šesdobe, (Šestdobe).

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Maria in Schleiniz, Schleiniz bei Marburg

Matične knjige (1683 - 1908) 32 vse

Signatura

02508 Krstna knjiga / Taufbuch 1703-1722
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1703
Do datuma
31. december 1722
02509 Krstna knjiga / Taufbuch 1683-1703
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1683
Do datuma
31. december 1703
02510 Krstna knjiga / Taufbuch 1723-1753
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1723
Do datuma
31. december 1753
02511 Krstna knjiga / Taufbuch 1753-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1784
02512 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1817
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1817
02513 Krstna knjiga / Taufbuch 1818-1835
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1835
02514 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1851
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1851
02515 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1867
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1867
02516 Krstna knjiga / Taufbuch 1867-1884
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1884
02517 Krstna knjiga / Taufbuch 1884-1908
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1908
02518 Krstni index / Taufindex 1753-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1784
02519 Krstni index / Taufindex 1784-1817
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1817
02520 Krstni index / Taufindex 1818-1835
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1818
Do datuma
31. december 1835
02521 Krstni index / Taufindex 1835-1851
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1851
02522 Krstni index / Taufindex 1851-1867
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1867
02523 Krstni index / Taufindex 1867-1884
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1884
02524 Krstni index / Taufindex 1884-1908
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1908
02525 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1716-1753
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1753
02526 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1753-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1753
Do datuma
31. december 1784
02527 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1835
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1835
02528 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1855
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1855
02529 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1855-1877
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1877
02530 Mrliški index / Sterbeindex 1836-1855
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1855
02531 Mrliški index / Sterbeindex 1855-1877
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1877
02532 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1718-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1718
Do datuma
31. december 1784
02533 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1836
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1836
02534 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1837-1850
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1850
02535 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1851-1863
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1863
02536 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1863-1884
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1884
02537 Poročni index / Trauungsindex 1837-1850
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1850
02538 Poročni index / Trauungsindex 1851-1863
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1863
02539 Poročni index / Trauungsindex 1863-1884
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1884