169 Sladka Gora

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija – Čudodelna Mati Božja in Sv. Marjeta Antiohijska, mučenka

Sladka Gora 11, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Župnija ustanovljena 1786, cerkev zidana 1754.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Benedikt, Mestinje, zidana v 15. stol.
  2. Sv. Mihael
  3. Sv. Miklavž, Lemberg, zidana 1. pol. 15. stol.
  4. Sv. Pankracij, Lemberg, zidana 1262 kt kapela, 1334 kot cerkev

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Šmarje pri Jelšah deloma, Lemberg z okolico, Mestinje, Nova Vas, Pijovec, (Pijovci), Požanska vas, (Polžanska vas), Požanska gorca, (Polžanska Gorca), Sladka Gora, Šmihel, Ponikva deloma, Bobovo, Dolga gora.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Maria in Süssenberg

Matične knjige (1703 - 1916) 20 vse

Signatura

02481 Krstna knjiga / Taufbuch 1703-1745
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1703
Do datuma
31. december 1745
02482 Krstna knjiga / Taufbuch 1736-1744
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1736
Do datuma
31. december 1744
02483 Krstna knjiga / Taufbuch 1745-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1745
Do datuma
31. december 1784
02484 Krstna knjiga / Taufbuch 1745-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1745
Do datuma
31. december 1784
02485 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1802
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1802
02486 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1835
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1835
02487 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1859
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1859
02488 Krstna knjiga / Taufbuch 1859-1883
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1859
Do datuma
31. december 1883
02489 Krstna knjiga / Taufbuch 1884-1909
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1909
02490 Krstni index / Taufindex 1803-1835
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1835
02491 Krstni index / Taufindex 1859-1883
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1859
Do datuma
31. december 1883
02492 Krstni index / Taufindex 1884-1909
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1909
02493 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1724-1725
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1724
Do datuma
31. december 1725
02494 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1745-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1745
Do datuma
31. december 1784
02495 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1838
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1838
02496 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1838-1895
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1895
04847 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1896-1916
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
28. december 1916
04848 Mrliški index / Sterbeindex 1896-1916
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
28. december 1916
02497 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1836
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1836
02498 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1878
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1878