167 Sevnica

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Miklavž, škof

Glavni trg15, 8290 SEVNICA

Župnija ustanovljena pred 1787, cerkev omenjena leta 1431.

Podružnice / Filialkirchen:

 1. Sv. Ana, Šmarje, omenjena v 17. stol.
 2. Sv. Benedikt, Žigrski Vrh, menjena l. 1480
 3. Sv. Florijan, Sevnica, omenjena 1443
 4. Sv. Janez Krstnik, rojstvo, Spodnje Brezovo, omenjena1763
 5. Sv. Lovrenc, Žabjek, zidana v 17. stol.
 6. Sv. Marija Vnebovzeta, Gračka Gora, zidana leta 1638
 7. Sv. Marija Vnebovzeta, Šmarje, zidana v 17. stol.
 8. Sv. Marija dm., Pečje, zidana 1688
 9. Sv. Martin, škof, Lamperče, zidana v 18. stol.
 10. Sv. Neža, Zagradec (Čanje)
 11. Sv. Rok, Drožanje, zidana v 17. stol.
 12. Sv. Štefan, mučeništvo, Vranje, zidana v 17. stol.
 13. Sv. Ulrik, Gornje Brezovo, zidana 1643.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sevnica, trg z okolico, Drožanje, Ledina, Metenvrh, (Metni Vrh), Orehovo, Orešje, Šmarje, Žurkov Dol, Blanca deloma, Gornje Brezovo, Dolnje Brezovo, Čanje, Zagradec, Pečje, Žigrski vrh, Lončarjev dol, Zabukovje, Podvrh, Stržišče, Vranje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Nikolaus in Lichtenwald

Matične knjige (1727 - 1916) 34 vse

Signatura

02443 Krstna knjiga / Taufbuch 1727-1765
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1727
Do datuma
31. december 1765
02444 Krstna knjiga / Taufbuch 1766-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1766
Do datuma
31. december 1784
02445 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1803
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1803
02446 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1819
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1819
02447 Krstna knjiga / Taufbuch 1819-1842
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1819
Do datuma
31. december 1842
02448 Krstna knjiga / Taufbuch 1843-1856
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1856
02449 Krstna knjiga / Taufbuch 1856-1870
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1870
02450 Krstna knjiga / Taufbuch 1870-1885
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1885
02451 Krstna knjiga / Taufbuch 1885-1893
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1885
Do datuma
31. december 1893
02452 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1899
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1899
4839 Krstna knjiga / Taufbuch 1900-1913
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
03. januar 1900
Do datuma
21. avgust 1913
02453 Krstni index / Taufindex 1784-1842
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1842
02454 Krstni index / Taufindex 1843-1856
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1856
02455 Krstni index / Taufindex 1856-1870
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1870
02456 Krstni index / Taufindex 1870-1885
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1885
02457 Krstni index / Taufindex 1885-1893
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1885
Do datuma
31. december 1893
02458 Krstni index / Taufindex 1893-1899
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1899
4840 Krstni index/Taufindex 1900-1913
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
03. januar 1900
Do datuma
21. avgust 1913
02459 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1742-1782
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1742
Do datuma
31. december 1782
02460 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1796
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1796
02461 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1797-1833
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1797
Do datuma
31. december 1833
02462 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1834-1863
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1863
02463 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1863-1893
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1893
04814 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1893-1916
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
08. april 1893
Do datuma
20. julij 1916
02464 Mrliški index / Sterbeindex 1834-1863
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1863
02465 Mrliški index / Sterbeindex 1863-1893
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1893
04815 Mrliški index / Sterbeindex 1893-1916
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
08. april 1893
Do datuma
20. julij 1916
02466 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1772-1776
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1776
02467 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1805
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1805
02468 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1806-1831
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1831
02469 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1831-1862
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1862
02470 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1862-1893
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1893
02471 Poročni index / Trauungsindex 1831-1862
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1862
02472 Poročni index / Trauungsindex 1862-1893
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1893