163 Ruše

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija – Ime Marijino.

Gimnazijska 5, 2342 RUŠE

Župnija ustanovljena 1625. Župnijska cerkev (stara) zidana 905-1004 in posvečena. 1140, nova c. 1387, posvečena 1713.

Podružnice / Filialkirchen:

1.Kristus - Bičani Zveličar, Ruše, Falska c. (++), 309 nm, zidana 1804.

2.Sv. Marija, Smolnik (++), 868 nm, zidana 1859-1861, posvečena 1861.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Ruše, Bistrica pri Rušah, (Bistrica pri Dravi), Lobnica, Smolnik, Log.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Maria in Rast

Matične knjige (1750 - 1910) 19 vse

Signatura

02388 Krstna knjiga / Taufbuch 1750-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1750
Do datuma
31. december 1784
02389 Krstna knjiga / Taufbuch 1786-1806
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1806
02390 Krstna knjiga / Taufbuch 1806-1820
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1820
02391 Krstna knjiga / Taufbuch 1820-1839
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1839
02392 Krstna knjiga / Taufbuch 1840-1863
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1863
02393 Krstna knjiga / Taufbuch 1864-1880
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1880
02394 Krstna knjiga / Taufbuch 1880-1910
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1910
02395 Krstni index / Taufindex 1820-1839
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1839
02396 Krstni index / Taufindex 1840-1863
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1863
02397 Krstni index / Taufindex 1864-1880
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1880
02398 Krstni index / Taufindex 1880-1910
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1910
02399 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1786-1828
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1828
02400 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1828-1860
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1860
02401 Mrliški index / Sterbeindex 1828-1860
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1860
02402 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1786-1827
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1827
02403 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1828-1864
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1864
02404 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1864-1897
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1897
02405 Poročni index / Trauungsindex 1828-1864
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1864
02406 Poročni index / Trauungsindex 1864-1897
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1864
Do datuma
31. december 1897