157 Rečica ob Savinji

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Kancijan, mučenec

Rečica ob Savinji 74, 3332 REČICA OB SAVINJI

Župnija ustanovljena 1140-1173, župnijska cerkev omenjena 1173, sedanja zidana 1804.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Janez Krstnik, Polje, cerkev zidana 1347
  2. Sv. Katarina, Lačja vas, cerkev zidana 1614
  3. Sv. Marija – Mati Božja, Kokarje, omenjena 1340, zidana 1453

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Rečica ob Savinji, Čreta, Dol-Suha, Grušovlje, Homec-Brdo, Št. Janž, Kokarje, Sp. Kraše, Lača vas, Nizka, Sp. Pobrežje, Zg. Pobrežje, Poljane, Potok, Pustopolje, Sp. Rečica, Trnovec, Varpolje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Cantius in Riez (Rietz)

Matične knjige (1834 - 1894) 14 vse

Signatura

02260 Krstna knjiga / Taufbuch 1844-1860
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1860
02261 Krstna knjiga / Taufbuch 1860-1872
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1872
02262 Krstna knjiga / Taufbuch 1872-1882
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1882
02263 Krstna knjiga / Taufbuch 1882-1894
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1882
Do datuma
31. december 1894
02264 Krstni index / Taufindex 1844-1860
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1860
02265 Krstni index / Taufindex 1860-1872
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1872
02266 Krstni index / Taufindex 1872-1882
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1882
02267 Krstni index / Taufindex 1882-1894
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1882
Do datuma
31. december 1894
02268 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1851-1893
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1893
02269 Mrliški index / Sterbeindex 1851-1893
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1893
02270 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1834-1874
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1874
02271 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1874-1890
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1890
02272 Poročni index / Trauungsindex 1834-1874
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1874
02273 Poročni index / Trauungsindex 1874-1890
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1890