153 Ravne na Koroškem

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Egidij, opat

Župnija omenjena 1341.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Guštanj (danes Ravne na Koroškem), Brdinjek, (Brdinje), Dobja vas, Dobrije, Javornik, Navrški vrh, Podkraj, Preški vrh, Selovec, Stražišče, Tolsti vrh.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Guštanj, St. Egid - Gutenstein

Matične knjige (1848 - 1902) 8 vse

Signatura

02224 Krstna knjiga / Taufbuch 1848-1861
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1848
Do datuma
31. december 1861
02225 Krstna knjiga / Taufbuch 1862-1880
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1880
02226 Krstna knjiga / Taufbuch 1880-1896
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1880
Do datuma
31. december 1896
02227 Krstni index / Taufindex 1862-1880
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1880
02228 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1848-1872
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1848
Do datuma
31. december 1872
02229 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1872-1902
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1902
02230 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1848-1849
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1848
Do datuma
31. december 1849
02231 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1861-1882
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1882