152 Radmirje

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Frančišek Ksaver

Radmirje 52, 3333 LJUBNO OB SAVINJI

Župnija ustanovljena 1782, cerkev zidana konec 15. st, sedanja cerkev iz 18. st.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Jakob st., apostol, Okonina, omenjena 1426
  2. Sv. Mihael, Radmirje, omenjena 1395

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Gornji Grad okolica, Slemski vrh, Bočna, Meliše, Podhom, Ljubno, Juvanje, Podter, Radmirje, Savina, Rečica, Homec, Negojnica, Okonina.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Sv. Frančišek Ksaverij na Stražah, St. Xaveri in Straže, St. Xaveri in Strasche

Matične knjige (1782 - 1900) 5 vse

Signatura

02219 Krstna knjiga / Taufbuch 1782-1839
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1782
Do datuma
31. december 1839
02220 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1900
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1900
02221 Krstni index / Taufindex 1782-1839
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1782
Do datuma
31. december 1839
02222 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1783-1825
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1783
Do datuma
31. december 1825
02223 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1783-1824
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1783
Do datuma
31. december 1824