142 Prevalje

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija Vnebovzeta

Župnija omenjena 1335.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Ana, Leše, zidana v 15. st.;
  2. Sv. Barbara, Zagrad, omenjena 1496;
  3. Sv. Bolfenk, Leše, zidana v 15. st.;
  4. Sv. Janez, Poljana, zidana v 14. st.;
  5. Sv. Kozma in Damijan, Stražišče, zidana 1935.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Prevalje, Breznica, Dobja vas, Dolga brda, Farna vas, Kot, Leše, Navrški vrh, Podkraj, Poljana, Stražišče, Uršlja gora, Volinjak, Zagrad, Šelenberg, Tolsti vrh, Sv. Lenart na Platu.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Mati Božja na Jezeru, Marija na Jezeru, Maria am See, Prävali

Matične knjige (1843 - 1912) 8 vse

Signatura

02064 Krstna knjiga / Taufbuch 1843-1858
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1858
02065 Krstna knjiga / Taufbuch 1858-1872
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1858
Do datuma
31. december 1872
02066 Krstna knjiga / Taufbuch 1873-1884
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1873
Do datuma
31. december 1884
02067 Krstna knjiga / Taufbuch 1884-1897
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1897
02068 Krstna knjiga / Taufbuch 1897-1912
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1897
Do datuma
31. december 1912
02069 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1856-1880
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1880
02070 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1860-1881
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1881
02071 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1882-1901
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1882
Do datuma
31. december 1901