141 Prebold

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Pavel, apostol

Prebold 20, 3312 PREBOLD

Župnija omenjena 1392

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Lovrenc, 285 nm, om. 1247;
  2. Sv. Magdalena, Hom, 608 nm, om. 1383;

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sv. Pavel pri Preboldu, Dolenja vas, Kaplja vas, Latkova vas, Sv. Lovrenc, Sv. Magdalena, Hom, Mala Reka, Velika Reka.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Paul bei Pragwald

Matične knjige (1680 - 1904) 25 vse

Signatura

02039 Krstna knjiga / Taufbuch 1680-1726
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1680
Do datuma
31. december 1726
02040 Krstna knjiga / Taufbuch 1727
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1727
Do datuma
31. december 1727
02041 Krstna knjiga / Taufbuch 1762-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1762
Do datuma
31. december 1770
02042 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1810
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1810
02043 Krstna knjiga / Taufbuch 1811-1842
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1842
02044 Krstna knjiga / Taufbuch 1843-1874
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1874
02045 Krstna knjiga / Taufbuch 1874-1893
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1893
02046 Krstni index / Taufindex 1762-1770
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1762
Do datuma
31. december 1770
02047 Krstni index / Taufindex 1811-1842
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1842
02048 Krstni index / Taufindex 1843-1874
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1843
Do datuma
31. december 1874
02049 Krstni index / Taufindex 1874-1893
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1893
02050 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1709-1745
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1709
Do datuma
31. december 1745
02051 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1745-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1745
Do datuma
31. december 1770
02052 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1810
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1810
02053 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1811-1865
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1865
02054 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1865-1904
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1865
Do datuma
31. december 1904
02055 Mrliški index / Sterbeindex 1811-1864
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1864
02056 Mrliški index / Sterbeindex 1865-1904
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1865
Do datuma
31. december 1904
02057 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1709-1738
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1709
Do datuma
31. december 1738
02058 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1738-1768
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1738
Do datuma
31. december 1768
02059 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1810
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1810
02060 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1811-1867
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1867
02061 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1867-1899
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1899
02062 Poročni index / Trauungsindex 1811-1867
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1811
Do datuma
31. december 1867
02063 Poročni index / Trauungsindex 1867-1899
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1899