139 Polzela

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marjeta Antiohijska, mučenka

Župnija omenjena 1225, cerkev omenjena 1225.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Križ, Gora Oljka, omenjena 1234;
  2. Sv. Miklavž, Podvin, omenjena 1436.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Polzela, Breg, deloma Dobrič, Ločica, Orova vas, Podvin, Zabože, (Založe).

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Margareten bei Heilenstein

Matične knjige (1695 - 1902) 22 vse

Signatura

02004 Krstna knjiga / Taufbuch 1699-1756
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1699
Do datuma
31. december 1756
02005 Krstna knjiga / Taufbuch 1757-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1784
02006 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1840
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1840
02007 Krstna knjiga / Taufbuch 1840-1860
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1860
02008 Krstna knjiga / Taufbuch 1861-1884
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1884
02009 Krstna knjiga / Taufbuch 1884-1902
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1902
02010 Krstni index / Taufindex 1780-1840
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1780
Do datuma
31. december 1840
02011 Krstni index / Taufindex 1840-1860
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1860
02012 Krstni index / Taufindex 1861-1884
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1884
02013 Krstni index / Taufindex 1884-1902
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1902
02014 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1696-1756
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1696
Do datuma
31. december 1756
02015 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1757-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1784
02016 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1840
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1840
02017 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1840-1882
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1882
02018 Mrliški index / Sterbeindex 1840-1882
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1882
02019 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1695-1756
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1695
Do datuma
31. december 1756
02020 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1757-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1784
02021 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1840
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1840
02022 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1840-1875
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1875
02023 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1876-1902
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1902
02024 Poročni index / Trauungsindex 1840-1875
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1840
Do datuma
31. december 1875
02025 Poročni index / Trauungsindex 1876-1902
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1902