138 Polje ob Sotli

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Miklavž, škof

Polje 2, 3255 BUČE

Župnija ustanovljena 1874, cerkev omenjena 1545.

Podružnice / Filialkirchen:

-

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Sedlarjevo, Brezovec, Lastnič, Polje ob Sotli, Prelasko, Sv. Peter pod Sv. gorami, Dekmanca.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Nikolaus in Felddorf

Matične knjige (1786 - 1906) 9 vse

Signatura

01995 Krstna knjiga / Taufbuch 1786-1813
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1813
01996 Krstna knjiga / Taufbuch 1813-1860
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1813
Do datuma
31. december 1860
01997 Krstna knjiga / Taufbuch 1861-1888
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1888
01998 Krstni index / Taufindex 1861-1888
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1888
01999 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1786-1832
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1832
02000 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1832-1906
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1906
02001 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1786-1842
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1786
Do datuma
31. december 1842
02002 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1841-1906
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1906
02003 Poročni index / Trauungsindex 1841-1906
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1906