130 Pišece

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Mihale, nadangel

Pišece 15, 8255 PIŠECE

Župnija omenjena 1651.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Barbara, Rovišče. omenjena 1409
  2. Sv. Jakob st, apostol, Mali Vrh, omenjena 1689
  3. Sv. Jedrt Nivelska, Pavlova vas, omenjena v 13. stol.
  4. Sv. Jernej, Artiški Vrh, zidana 1693
  5. Sv. Križ, Dednja vas. zidana 1764
  6. Sv. Ulrik, Slopno, zidana 19. stol.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Pišece, Dedna vas, Pavlova vas, Podgorje, Globoko, Blatno, Bojsno, Brezje, Mali vrh, Piršenbreg, Slopno, Veseli vrh.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Michael in Pischetz

Matične knjige (1675 - 1913) 30 vse

Signatura

01895 Krstna knjiga / Taufbuch 1675-1727
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1675
Do datuma
31. december 1727
01896 Krstna knjiga / Taufbuch 1760-1791
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1760
Do datuma
31. december 1791
01897 Krstna knjiga / Taufbuch 1791-1823
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1823
01898 Krstna knjiga / Taufbuch 1824-1847
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1847
01899 Krstna knjiga / Taufbuch 1847-1862
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1862
01900 Krstna knjiga / Taufbuch 1862-1877
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1877
01901 Krstna knjiga / Taufbuch 1878-1892
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1892
04794 Krstna knjiga / Taufbuch 1893-1912
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1912
01902 Krstni index / Taufindex 1760-1791
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1760
Do datuma
31. december 1791
01903 Krstni index / Taufindex 1791-1823
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1823
01904 Krstni index / Taufindex 1824-1847
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1824
Do datuma
31. december 1847
01905 Krstni index / Taufindex 1847-1862
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1862
01906 Krstni index / Taufindex 1862-1877
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1877
01907 Krstni index / Taufindex 1878-1892
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1878
Do datuma
31. december 1892
04795 Krstni index/Taufindex 1893-1912
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1893
Do datuma
31. december 1912
01908 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1733-1758
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1733
Do datuma
31. december 1758
01909 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1758-1791
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1791
01910 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1791-1861
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1861
01911 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1862-1899
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1899
01912 Mrliški index / Sterbeindex 1791-1861
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1861
01913 Mrliški index / Sterbeindex 1862-1899
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1899
01914 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1695-1759
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1695
Do datuma
31. december 1759
01915 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1760-1791
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1760
Do datuma
31. december 1791
01916 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1791-1841
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1791
Do datuma
31. december 1841
01917 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1842-1869
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1869
01918 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1869-1894
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1869
Do datuma
31. december 1894
04796 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1895-1913
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1895
Do datuma
31. december 1913
01919 Poročni index / Trauungsindex 1842-1869
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1869
01920 Poročni index / Trauungsindex 1869-1894
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1869
Do datuma
31. december 1894
04797 Poročni index / Trauungsindex 1895-1913
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1895
Do datuma
31. december 1913