129 Pilštanj

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Mihael, nadangel

Pilštajn 13, 3261 LESIČNO

Župnija omenjena l. 1000 kot pražupnija, cerkev omenjena 1167.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Primož in Felicijan, Gubno, omenjena 1545
  2. Sv. Trojica, Dobležiče, omenjena 1545
  3. Sv. Ulrik. Lesično, omenjena 1394

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Pilštanj, Dobležiče, Drensko Rebro, Gubno, Lesično, Pilštajn trg, Pristava, Kozje, Klake, Zeče, Podčetrtek, Gostinca, Žusem, Javoršica, Oslešica.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Jakob in Peilenstein

Matične knjige (1693 - 1894) 20 vse

Signatura

01875 Krstna knjiga / Taufbuch 1711-1729
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1711
Do datuma
31. december 1729
01876 Krstna knjiga / Taufbuch 1730-1744
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1744
01877 Krstna knjiga / Taufbuch 1744-1756
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1744
Do datuma
31. december 1756
01878 Krstna knjiga / Taufbuch 1757-1769
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1757
Do datuma
31. december 1769
01879 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1784
01880 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1795
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1795
01881 Krstna knjiga / Taufbuch 1796-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1812
01882 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1841
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1841
01883 Krstna knjiga / Taufbuch 1842-1867
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1867
01884 Krstna knjiga / Taufbuch 1867-1890
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1890
01885 Krstni index / Taufindex 1842-1867
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1867
01886 Krstni index / Taufindex 1867-1890
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1890
01887 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1826
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1826
01888 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1826-1886
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1886
01889 Mrliški index / Sterbeindex 1826-1886
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1886
01890 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1693-1761
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1693
Do datuma
31. december 1761
01891 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1846
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1846
01892 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1847-1894
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1894
01893 Poročni index / Trauungsindex 1784-1846
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1846
01894 Poročni index / Trauungsindex 1847-1894
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1847
Do datuma
31. december 1894