123 Pameče

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Jakob st., apostol

Župnija omenjena 1786.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Ana, Pameče;
  2. Sv. Marija, Troblje

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Pameče, Trbonje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Jakob in Pametsch

Matične knjige (1787 - 1940) 8 vse

Signatura

01854 Krstna knjiga / Taufbuch 1787-1797
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1797
01855 Krstna knjiga / Taufbuch 1797-1848
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1797
Do datuma
31. december 1848
01856 Krstna knjiga / Taufbuch 1849-1901
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1901
01857 Krstni index / Taufindex 1787-1849
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1849
01858 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1797-1874
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1797
Do datuma
31. december 1874
01859 Mrliški index / Sterbeindex 1797-1940
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1797
Do datuma
31. december 1940
01860 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1797-1865
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1797
Do datuma
31. december 1865
01861 Poročni index / Trauungsindex 1787-1865
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1787
Do datuma
31. december 1865