117 Nova Cerkev

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Lenart, opat

Nova Cerkev 19, 3203 Nova Cerkev

Župnija in cerkev omenjena 1236 kot pražupnija

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Katarina Aleksandrijska, Lemberg, Zidana 1841-43

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Nova Cerkev, Čreškova, Homec-Razgor, Hrenova, Landek, Lemberg, Novake, Polže, Razdelj, Socka, Straža, Trnovlje-Vinare, Velika Ravan, Vine, Vizore, Vojnik okolica, Globoče, Ilovca, Ivenca, Jankova, Mali doli, Stražica, Višnja vas, Kapla.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Leonhard in Neukirchen

Matične knjige (1656 - 1891) 29 vse

Signatura

01764 Krstna knjiga / Taufbuch 1656-1679
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1656
Do datuma
31. december 1679
01765 Krstna knjiga / Taufbuch 1713-1736
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1713
Do datuma
31. december 1736
01766 Krstna knjiga / Taufbuch 1737-1759
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1737
Do datuma
31. december 1759
01767 Krstna knjiga / Taufbuch 1759-1772
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1759
Do datuma
31. december 1772
01768 Krstna knjiga / Taufbuch 1772-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1772
Do datuma
31. december 1784
01769 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1824
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1824
01770 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1810
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1810
01771 Krstna knjiga / Taufbuch 1810-1825
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1810
Do datuma
31. december 1825
01772 Krstna knjiga / Taufbuch 1825-1842
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1842
01773 Krstna knjiga / Taufbuch 1842-1859
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1859
01774 Krstna knjiga / Taufbuch 1859-1873
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1859
Do datuma
31. december 1873
01775 Krstna knjiga / Taufbuch 1874-1891
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1891
01776 Krstni index / Taufindex 1756-1873
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1756
Do datuma
31. december 1873
01777 Krstni index / Taufindex 1874-1891
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1891
01778 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1689-1765
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1689
Do datuma
31. december 1765
01779 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1766-1779
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1766
Do datuma
31. december 1779
01780 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1780-1785
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1780
Do datuma
31. december 1785
01781 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1833
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1833
01782 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1833-1835
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1833
Do datuma
31. december 1835
01783 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1836-1863
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1863
01784 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1863-1891
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1891
01785 Mrliški index / Sterbeindex 1863-1891
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1891
01786 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1689-1770
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1689
Do datuma
31. december 1770
01787 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1771-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1784
01788 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1837
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1837
01789 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1838-1876
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1838
Do datuma
31. december 1876
01790 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1877-1891
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1877
Do datuma
31. december 1891
01791 Poročni index / Trauungsindex 1785-1876
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1876
01792 Poročni index / Trauungsindex 1877-1891
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1877
Do datuma
31. december 1891