114 Muta

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marjeta Antiohijska, mučenka

Župnija omenjena 1456.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Janez Krstnik, Spodnja Muta;
  2. Sv. Marija, Marija ob Bistrici;
  3. Sv. Peter, Ribičje;
  4. Sv. Primož in Sv. Felicijan, nad Muto;
  5. Sv. Štefan, Gortina.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Muta – deloma.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Margareten in Hohenmauten

Matične knjige (1660 - 1909) 34 vse

Signatura

01707 Krstna knjiga / Taufbuch 1660-1662
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1660
Do datuma
31. december 1662
01708 Krstna knjiga / Taufbuch 1698-1728
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1698
Do datuma
31. december 1728
01709 Krstna knjiga / Taufbuch 1728-1750
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1728
Do datuma
31. december 1750
01710 Krstna knjiga / Taufbuch 1750-1767
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1750
Do datuma
31. december 1767
01711 Krstna knjiga / Taufbuch 1768-1770
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1768
Do datuma
31. december 1770
01712 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1811
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1811
01713 Krstna knjiga / Taufbuch 1812-1834
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1834
01714 Krstna knjiga / Taufbuch 1834-1853
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1853
01715 Krstna knjiga / Taufbuch 1854-1888
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1888
01716 Krstna knjiga / Taufbuch 1889-1908
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1889
Do datuma
31. december 1908
01717 Krstni index / Taufindex 1660-1811
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1660
Do datuma
31. december 1811
01718 Krstni index / Taufindex 1770-1811
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1811
01719 Krstni index / Taufindex 1810-1834
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1810
Do datuma
31. december 1834
01720 Krstni index / Taufindex 1834-1853
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1853
01721 Krstni index / Taufindex 1854-1888
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1888
01722 Krstni index / Taufindex 1889-1908
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1889
Do datuma
31. december 1908
01723 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1698-1750
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1698
Do datuma
31. december 1750
01724 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1750-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1750
Do datuma
31. december 1770
01725 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1815-1841
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1815
Do datuma
31. december 1841
01726 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1842-1873
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1873
01727 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1874-1907
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1907
01728 Mrliški index / Sterbeindex 1698-1841
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1698
Do datuma
31. december 1841
01729 Mrliški index / Sterbeindex 1842-1868
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1842
Do datuma
31. december 1868
01730 Mrliški index / Sterbeindex 1874-1907
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1874
Do datuma
31. december 1907
01731 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1698-1770
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1698
Do datuma
31. december 1770
01732 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1811
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1811
01733 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1812-1834
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1812
Do datuma
31. december 1834
01734 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1834-1870
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1870
01735 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1870-1889
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1889
01736 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1890-1909
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1909
01737 Poročni index / Trauungsindex 1834-1870
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1870
01738 Poročni index / Trauungsindex 1870-1889
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1889
01739 Poročni index / Trauungsindex 1870-1889
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1889
01740 Poročni index / Trauungsindex 1890-1909
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1890
Do datuma
31. december 1909