091 Majšperk

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Miklavž, škof

Župnija omenjena 1261.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Bolfenk, Jelovice, zidana 1649.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Majšperg, (Majšperk), Sv. Bolfenk, Breg, Koritno, Lešje, Medvece, (Medvedce), Naraplje, Planjsko, Podlože, Preša, Sestrže, Sitež, Skrblje, Stanečka vas, Sveča.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Nikolaus in Monsberg

Matične knjige (1751 - 1915) 21 vse

Signatura

01405 Krstna knjiga / Taufbuch 1758-1804
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1804
01406 Krstna knjiga / Taufbuch 1805-1829
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1805
Do datuma
31. december 1829
01407 Krstna knjiga / Taufbuch 1830-1846
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1830
Do datuma
31. december 1846
01408 Krstna knjiga / Taufbuch 1846-1873
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1873
01409 Krstna knjiga / Taufbuch 1873-1895
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1873
Do datuma
31. december 1895
01410 Krstna knjiga / Taufbuch 1896-1915
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1915
01411 Krstni index / Taufindex 1805-1829
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1805
Do datuma
31. december 1829
01412 Krstni index / Taufindex 1830-1846
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1830
Do datuma
31. december 1846
01413 Krstni index / Taufindex 1846-1873
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1873
01414 Krstni index / Taufindex 1873-1895
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1873
Do datuma
31. december 1895
01415 Krstni index / Taufindex 1896-1915
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1896
Do datuma
31. december 1915
01416 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1751-1805
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1805
01417 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1805-1849
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1805
Do datuma
31. december 1849
01418 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1849-1890
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1890
01419 Mrliški index / Sterbeindex 1849-1890
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1849
Do datuma
31. december 1890
01420 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1751-1813
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1813
01421 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1809-1838
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1809
Do datuma
31. december 1838
01422 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1839-1855
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1839
Do datuma
31. december 1855
01423 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1855-1882
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1882
01424 Poročni index / Trauungsindex 1839-1855
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1839
Do datuma
31. december 1855
01425 Poročni index / Trauungsindex 1855-1882
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1882