088 Loka pri Zidanem Mostu

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Helena, cesarica

Loka 54, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Župnija ustanovljena okrog 1632, cerkev zidana 1208.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Duh, Čelovnik, zidana 1208
  2. Sv. Fabijan in Boštjan, Polana, omenjena 1517
  3. Sv. Jurij, Polje, omenjena 1545

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Zidani Most, Breg, Brezova raven, Briše, Čelovnik, Dobrava, Gradišče, Sv. Jurij, Kobiljek, Kozje, Loka, Lokavec, Gora sv. Lovrenca, Mala Breza, Mekote, Majland, Mrzla Planina, Mrzlo Polje, Nova Gora, Pleš, Podradež, Polana, Račica, Radež, Sv. Peter, Slap, Zalipno, Zavrate, Žirovnica.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Helena in Laak

Matične knjige (1632 - 1895) 20 vse

Signatura

01337 Krstna knjiga / Taufbuch 1632-1668
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1632
Do datuma
31. december 1668
01338 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1744
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1744
01339 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1809
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1809
01340 Krstna knjiga / Taufbuch 1809-1841
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1809
Do datuma
31. december 1841
01341 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1854
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1854
01342 Krstna knjiga / Taufbuch 1854-1868
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1868
01343 Krstni index / Taufindex 1784-1809
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1809
01344 Krstni index / Taufindex 1809-1841
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1809
Do datuma
31. december 1841
01345 Krstni index / Taufindex 1841-1854
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1854
01346 Krstni index / Taufindex 1854-1868
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1868
01347 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1831
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1831
01348 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1832-1879
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1879
01349 Mrliški index / Sterbeindex 1784-1831
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1831
01350 Mrliški index / Sterbeindex 1832-1875
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1875
01351 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1834
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1834
01352 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1835-1862
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1862
01353 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1863-1895
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1895
01354 Poročni index / Trauungsindex 1784-1834
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1834
01355 Poročni index / Trauungsindex 1835-1862
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1862
01356 Poročni index / Trauungsindex 1863-1895
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1863
Do datuma
31. december 1895