087 Loče pri Poljčanah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Duh

Župnija ustanovljena 1751.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Loče, Breg, Mali Breg, Sv. Jernej, Klokočovnik, Koble, Kravjek, Mlače, Penoje, Podob, Podpečine, Podpeč ob Dravinji, Spodnje Laže, Suhadol, Veliki Lipoglav, Lipoglav, Zbelovo, Zbelovska Gora, Mali Lipoglav.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Geist in Lotsche

Matične knjige (1689 - 1913) 21 vse

Signatura

01316 Krstna knjiga / Taufbuch 1689-1733
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1689
Do datuma
31. december 1733
01317 Krstna knjiga / Taufbuch 1733-1773
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1733
Do datuma
31. december 1773
01318 Krstna knjiga / Taufbuch 1773-1823
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1823
01319 Krstna knjiga / Taufbuch 1823-1839
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1823
Do datuma
31. december 1839
01320 Krstna knjiga / Taufbuch 1839-1845
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1839
Do datuma
31. december 1845
01321 Krstna knjiga / Taufbuch 1845-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1845
Do datuma
31. december 1850
01322 Krstna knjiga / Taufbuch 1850-1862
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1862
01323 Krstna knjiga / Taufbuch 1862-1884
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1884
01324 Krstna knjiga / Taufbuch 1885-1913
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1885
Do datuma
31. december 1913
01325 Krstni index / Taufindex 1689-1733
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1689
Do datuma
31. december 1733
01326 Krstni index / Taufindex 1733-1773
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1733
Do datuma
31. december 1773
01327 Krstni index / Taufindex 1773-1823
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1773
Do datuma
31. december 1823
01328 Krstni index / Taufindex 1823-1839
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1823
Do datuma
31. december 1839
01329 Krstni index / Taufindex 1839-1845
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1839
Do datuma
31. december 1845
01330 Krstni index / Taufindex 1850-1862
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1850
Do datuma
31. december 1862
01331 Krstni index / Taufindex 1862-1884
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1884
01332 Krstni index / Taufindex 1885-1913
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1885
Do datuma
31. december 1913
01333 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1854-1894
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1894
01334 Mrliški index / Sterbeindex 1854-1894
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1894
01335 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1861-1908
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1908
01336 Poročni index / Trauungsindex 1861-1908
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1908