085 Ljubno ob Savinji

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Elizabeta Ogrska, redovnica

Foršt 2, 3333 LJUBNO OB SAVINJI

Kot vikariat omenjena 1308, župnija ustanovljena 1724, cerkev omenjena 1308.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Marija – Mati Božje, Rosulje, cerkev omenjena 1631
  2. Sv. Miklavž, Planina (Raztoke), omenjena 1631
  3. Sv. Primož in Felicijan, Primož pri Ljubnem, posvečena 1481

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Ljubno ob Savinji, Planina, Podter, Sv. Primož, Savina.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Elisabeth in Laufen

Matične knjige (1770 - 1886) 14 vse

Signatura

01269 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1806
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1806
01270 Krstna knjiga / Taufbuch 1806-1826
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1826
01271 Krstna knjiga / Taufbuch 1827-1844
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1844
01272 Krstna knjiga / Taufbuch 1835-1870
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1870
01273 Krstni index / Taufindex 1770-1806
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1806
01274 Krstni index / Taufindex 1806-1826
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1826
01275 Krstni index / Taufindex 1827-1844
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1844
01276 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1770-1806
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1806
01277 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1806-1832
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1832
01278 Mrliški index / Sterbeindex 1806-1832
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1832
01279 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1770-1805
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1805
01280 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1806-1844
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1844
01281 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1835-1886
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1835
Do datuma
31. december 1886
01282 Poročni index / Trauungsindex 1806-1844
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1806
Do datuma
31. december 1844