080 Lenart v Slovenskih goricah

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Lenart, opat

Župnija omenjena 1354.

Podružnice / Filialkirchen:

/

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Lenart v Slovenskih goricah, Spodnji Porčič deloma, Voličina, Šetarova, Radehova, Zamarkova, Lormanje, Zgornji Žerjavci, Spodnji Žerjavci, Zgornja Voličina, Jurovski dol deloma, Varda, Partinje, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Žice deloma, Senarska, Zgornji Porčič deloma.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Leonhard in Windischbüheln (Windischbücheln)

Matične knjige (1629 - 1918) 47 vse

Signatura

01174 Krstna knjiga / Taufbuch 1629-1639
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1629
Do datuma
31. december 1639
01175 Krstna knjiga / Taufbuch 1639-1652
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1639
Do datuma
31. december 1652
01176 Krstna knjiga / Taufbuch 1662-1667
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1662
Do datuma
31. december 1667
01177 Krstna knjiga / Taufbuch 1667-1675
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1667
Do datuma
31. december 1675
01178 Krstna knjiga / Taufbuch 1705-1712
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1705
Do datuma
31. december 1712
01179 Krstna knjiga / Taufbuch 1712-1721
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1712
Do datuma
31. december 1721
01180 Krstna knjiga / Taufbuch 1722-1732
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1722
Do datuma
31. december 1732
01181 Krstna knjiga / Taufbuch 1733-1752
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1733
Do datuma
31. december 1752
01182 Krstna knjiga / Taufbuch 1752-1764
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1752
Do datuma
31. december 1764
01183 Krstna knjiga / Taufbuch 1765-1776
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1765
Do datuma
31. december 1776
01184 Krstna knjiga / Taufbuch 1771-1781
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1781
01185 Krstna knjiga / Taufbuch 1777-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1777
Do datuma
31. december 1784
01186 Krstna knjiga / Taufbuch 1782-1786
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1782
Do datuma
31. december 1786
01187 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1794
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1794
01188 Krstna knjiga / Taufbuch 1795-1808
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1795
Do datuma
31. december 1808
01189 Krstna knjiga / Taufbuch 1808-1830
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1830
01190 Krstna knjiga / Taufbuch 1831-1857
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1857
01191 Krstna knjiga / Taufbuch 1858-1887
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1858
Do datuma
31. december 1887
01192 Krstni index / Taufindex 1777-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1777
Do datuma
31. december 1784
01193 Krstni index / Taufindex 1785-1808
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1808
01194 Krstni index / Taufindex 1808-1830
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1830
01195 Krstni index / Taufindex 1823-1830
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1823
Do datuma
31. december 1830
01196 Krstni index / Taufindex 1831-1857
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1831
Do datuma
31. december 1857
01197 Krstni index / Taufindex 1858-1887
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1858
Do datuma
31. december 1887
01198 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1701-1730
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1701
Do datuma
31. december 1730
01199 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1730-1755
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1730
Do datuma
31. december 1755
01200 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1756-1770
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1756
Do datuma
31. december 1770
01201 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1771-1782
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1782
01202 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1783-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1783
Do datuma
31. december 1784
01203 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1808
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1808
01204 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1808-1851
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1808
Do datuma
31. december 1851
01205 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1852-1904
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1852
Do datuma
31. december 1904
01206 Mrliški index / Sterbeindex 1771-1782
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1771
Do datuma
31. december 1782
01207 Mrliški index / Sterbeindex 1783-1784
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1783
Do datuma
31. december 1784
01208 Mrliški index / Sterbeindex 1852-1904
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1852
Do datuma
31. december 1904
01209 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1666-1703
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1666
Do datuma
31. december 1703
01210 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1703-1724
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1703
Do datuma
31. december 1724
01211 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1724-1760
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1724
Do datuma
31. december 1760
01212 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1760-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1760
Do datuma
31. december 1784
01213 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1809
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1809
01214 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1809-1843
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1809
Do datuma
31. december 1843
01215 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1844-1869
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1869
04850 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1870-1918
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
17. januar 1870
Do datuma
21. november 1918
01216 Poročni index / Trauungsindex 1785-1809
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1809
01217 Poročni index / Trauungsindex 1809-1843
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1809
Do datuma
31. december 1843
01218 Poročni index / Trauungsindex 1844-1869
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1844
Do datuma
31. december 1869
04849 Poročni index / Trauungsindex 1870-1918
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
17. januar 1870
Do datuma
27. november 1918