079 Laško

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Martin, škof

Aškerčev trg 3, 3270 LAŠKO

Župnija omenjena kot pražupnija 1257, cerkev omenjena 1269.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Katarina Aleksandrijska, Kuretno, zidana 1500
  2. Sv. Krištof, Gramen, zidana 1738-1743
  3. Sv. Marija – Karmelska Mati Božja, Marija Gradec, zidana 1503-1506
  4. Sv. Mihael, Šmihel, zidana 1637-1641
  5. Sv. Mohor, Javornik, omenjena 1421

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Laško mesto, Marija Gradec, Brstnik, Doblatine, Favčenlaz, Gabrno, Harje, Jagoče, Lahomšek, Lahomno, Ojstro, Padež, Planince, Plazovje, Podvin, Radoblje, Reka, Rifengozd, Stopce, Trojno, Tovsto, Zagaj, Žikovce, Sv. Krištof, Debro, Malič, Šmihel, Šmohor, Mulenca, Psarje, Rečica, Tremerje.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Martin in Tüffer

Matične knjige (1640 - 1908) 51 vse (50 prikazano)

  • 1
  • 2
Signatura

01123 Krstna knjiga / Taufbuch 1640-1650
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1640
Do datuma
31. december 1650
01124 Krstna knjiga / Taufbuch 1650-1665
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1650
Do datuma
31. december 1665
01125 Krstna knjiga / Taufbuch 1665-1679
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1665
Do datuma
31. december 1679
01126 Krstna knjiga / Taufbuch 1679-1690
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1679
Do datuma
31. december 1690
01127 Krstna knjiga / Taufbuch 1681-1696
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1681
Do datuma
31. december 1696
01128 Krstna knjiga / Taufbuch 1691-1716
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1691
Do datuma
31. december 1716
01129 Krstna knjiga / Taufbuch 1736-1756
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1736
Do datuma
31. december 1756
01130 Krstna knjiga / Taufbuch 1756-1780
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1756
Do datuma
31. december 1780
01131 Krstna knjiga / Taufbuch 1781-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1781
Do datuma
31. december 1784
01132 Krstna knjiga / Taufbuch 1785-1796
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1796
01133 Krstna knjiga / Taufbuch 1796-1825
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1825
01134 Krstna knjiga / Taufbuch 1826-1850
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1850
01135 Krstna knjiga / Taufbuch 1851-1860
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1860
01136 Krstna knjiga / Taufbuch 1860-1872
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1872
01137 Krstna knjiga / Taufbuch 1872-1882
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1882
01138 Krstna knjiga / Taufbuch 1882-1897
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1882
Do datuma
31. december 1897
01139 Krstna knjiga / Taufbuch 1898-1908
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1898
Do datuma
31. december 1908
01140 Krstni index / Taufindex 1756-1780
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1756
Do datuma
31. december 1780
01141 Krstni index / Taufindex 1781-1784
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1781
Do datuma
31. december 1784
01142 Krstni index / Taufindex 1785-1796
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1796
01143 Krstni index / Taufindex 1796-1825
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1796
Do datuma
31. december 1825
01144 Krstni index / Taufindex 1826-1850
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1850
01145 Krstni index / Taufindex 1851-1859
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1859
01146 Krstni index / Taufindex 1860-1872
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1860
Do datuma
31. december 1872
01147 Krstni index / Taufindex 1872-1882
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1882
01148 Krstni index / Taufindex 1882-1897
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1882
Do datuma
31. december 1897
01149 Krstni index / Taufindex 1898-1908
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1898
Do datuma
31. december 1908
01150 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1648-1721
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1648
Do datuma
31. december 1721
01151 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1721-1761
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1721
Do datuma
31. december 1761
01152 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1761-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1761
Do datuma
31. december 1784
01153 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1785-1825
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1825
01154 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1826-1855
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1855
01155 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1855-1876
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1876
01156 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1876-1898
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1898
01157 Mrliški index / Sterbeindex 1785-1825
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1825
01158 Mrliški index / Sterbeindex 1826-1855
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1855
01159 Mrliški index / Sterbeindex 1855-1876
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1876
01160 Mrliški index / Sterbeindex 1876-1898
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1876
Do datuma
31. december 1898
01161 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1649-1679
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1649
Do datuma
31. december 1679
01162 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1679-1726
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1679
Do datuma
31. december 1726
01163 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1726-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1726
Do datuma
31. december 1784
01164 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1785-1835
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1835
01165 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1836-1854
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1854
01166 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1855-1873
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1873
01167 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1873-1886
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1873
Do datuma
31. december 1886
01168 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1886-1900
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1886
Do datuma
31. december 1900
01169 Poročni index / Trauungsindex 1785-1835
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1785
Do datuma
31. december 1835
01170 Poročni index / Trauungsindex 1836-1854
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1836
Do datuma
31. december 1854
01171 Poročni index / Trauungsindex 1855-1873
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1873
01172 Poročni index / Trauungsindex 1873-1886
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1873
Do datuma
31. december 1886
  • 1
  • 2