078 Laporje

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Filipi in Jakob, apostola

Župnija ustanovljena ok. 1330?.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Egidij, Kočno pri Ložnici

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Poljčane (deloma), Dolgi Vrh, Zgornja Brežnica, Hošnica, Kočno pri Ložnici, Vrhole pri Laporju, Slovenska Bistrica (deloma), Cigonca, Gornji Log, Laporje, Levič, Razgor pri Žabjeku, Videž, Žabjek.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Philipp und Jakob in Laporje

Matične knjige (1681 - 1899) 26 vse

Signatura

01097 Krstna knjiga / Taufbuch 1681-1702
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1681
Do datuma
31. december 1702
01098 Krstna knjiga / Taufbuch 1728-1754
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1728
Do datuma
31. december 1754
01099 Krstna knjiga / Taufbuch 1729-1767
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1729
Do datuma
31. december 1767
01100 Krstna knjiga / Taufbuch 1768-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1768
Do datuma
31. december 1784
01101 Krstna knjiga / Taufbuch 1820-1836
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1836
01102 Krstna knjiga / Taufbuch 1837-1854
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1854
01103 Krstna knjiga / Taufbuch 1855-1872
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1872
01104 Krstna knjiga / Taufbuch 1872-1894
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1894
01105 Krstni index / Taufindex 1784-1820
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1820
01106 Krstni index / Taufindex 1820-1836
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1836
01107 Krstni index / Taufindex 1837-1854
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1854
01108 Krstni index / Taufindex 1855-1872
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1855
Do datuma
31. december 1872
01109 Krstni index / Taufindex 1872-1894
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1872
Do datuma
31. december 1894
01110 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1687-1758
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1687
Do datuma
31. december 1758
01111 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1758-1784
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1758
Do datuma
31. december 1784
01112 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1828
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1828
01113 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1828-1869
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1869
01114 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1869-1899
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1869
Do datuma
31. december 1899
01115 Mrliški index / Sterbeindex 1828-1869
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1828
Do datuma
31. december 1869
01116 Mrliški index / Sterbeindex 1869-1899
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1869
Do datuma
31. december 1899
01117 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1687-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1687
Do datuma
31. december 1784
01118 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1828
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1828
01119 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1827-1854
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1854
01120 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1854-1899
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1899
01121 Poročni index / Trauungsindex 1827-1854
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1827
Do datuma
31. december 1854
01122 Poročni index / Trauungsindex 1854-1899
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1854
Do datuma
31. december 1899