073 Kostrivnica

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija – Čenstohovska Mati Božja

Zg. Kostrivnica 2, 3241 PODPLAT

Župnija omenjena 1545, cerkev zidana 1766, posvečena 1859

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Lenart, Drevenik, zidana 1160-1170
  2. Sv. Marjeta, Čača vas, zidana 1545
  3. Sv. Miklavž, Drevenik, omenjena 1545, zidana 1301-1456
  4. Sv. Rozalija, Gabrnik, omenjena 1545, zidana 1862

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Kostrivnica, Brezje, Čača vas, Drevenik, Spodnji Gabrnik, Zgornji Gabrnik, Gabrovec, Kamna Gorca, Spodnja Kostrivnica, Zgornja Kostrivnica, Podplat, Podturn, Zagaj.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Hl. Maria in Kostreiniz

Matične knjige (1748 - 1912) 20 vse

Signatura

01023 Krstna knjiga / Taufbuch 1748-1782
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1782
01024 Krstna knjiga / Taufbuch 1765-1824
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1765
Do datuma
31. december 1824
01025 Krstna knjiga / Taufbuch 1825-1841
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1841
01026 Krstna knjiga / Taufbuch 1841-1853
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1853
01027 Krstna knjiga / Taufbuch 1853-1867
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1867
01028 Krstna knjiga / Taufbuch 1867-1884
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1884
01029 Krstna knjiga / Taufbuch 1884-1907
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1907
01030 Krstni index / Taufindex 1748-1782
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1748
Do datuma
31. december 1782
01031 Krstni index / Taufindex 1765-1824
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1765
Do datuma
31. december 1824
01032 Krstni index / Taufindex 1825-1841
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1841
01033 Krstni index / Taufindex 1841-1853
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1841
Do datuma
31. december 1853
01034 Krstni index / Taufindex 1853-1867
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1853
Do datuma
31. december 1867
01035 Krstni index / Taufindex 1867-1884
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1867
Do datuma
31. december 1884
01036 Krstni index / Taufindex 1884-1907
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1884
Do datuma
31. december 1907
01037 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1825-1867
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1867
01038 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1868-1912
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1868
Do datuma
31. december 1912
01039 Mrliški index / Sterbeindex 1868-1912
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1868
Do datuma
31. december 1912
01040 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1823
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1823
01041 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1825-1850
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1825
Do datuma
31. december 1850
01042 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1851-1900
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1851
Do datuma
31. december 1900