072 Koprivnica

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Marija Vnebovzeta

Koprivnica 4, 8282 KOPRIVNICA

Župnija ustanovljena 1780.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Jožef, Mali Kamen
  2. Sv. Marija – Lurška Mati Božja, Koprivnica, zidana l. 1885

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Podsreda, Koprivnica, Veliki Dol, Gorjane, Vojsko, Vetrnik, Senovo, Veliki Kamen, Mali Kamen, Mrčna Sela, Raštanj, (Reštanj), Brestanica deloma, Jerič Dol, Lokve, Raztez.

Staro ime / Ehemaliger Name:

Maria Himmelfahrt in Kopreiniz

Matične knjige (1780 - 1896) 17 vse

Signatura

01006 Krstna knjiga / Taufbuch 1780-1784
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1780
Do datuma
31. december 1784
01007 Krstna knjiga / Taufbuch 1782-1804
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1782
Do datuma
31. december 1804
01008 Krstna knjiga / Taufbuch 1784-1802
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1802
01009 Krstna knjiga / Taufbuch 1803-1831
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1803
Do datuma
31. december 1831
01010 Krstna knjiga / Taufbuch 1832-1856
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1856
01011 Krstna knjiga / Taufbuch 1856-1883
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1883
01012 Krstni index / Taufindex 1780-1831
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1780
Do datuma
31. december 1831
01013 Krstni index / Taufindex 1784-1802
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1802
01014 Krstni index / Taufindex 1832-1856
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1832
Do datuma
31. december 1856
01015 Krstni index / Taufindex 1856-1883
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1856
Do datuma
31. december 1883
01016 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1784-1819
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1819
01017 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1820-1867
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1867
01018 Mrliški index / Sterbeindex 1820-1867
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1820
Do datuma
31. december 1867
01019 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1780-1784
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1780
Do datuma
31. december 1784
01020 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1784-1834
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1784
Do datuma
31. december 1834
01021 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1834-1896
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1896
01022 Poročni index / Trauungsindex 1834-1896
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1834
Do datuma
31. december 1896