062 Kamnica

Zavetnik / Pfarrpatron: Sv. Martin, škof

Župnija omenjena 1193.

Podružnice / Filialkirchen:

  1. Sv. Urban, Šober, omenjena l. 1352.

Historično matično območje / Historische Ortsteile:

Kamnica, Brestrnica (Brestrnica), Jelovec, Kamnica, Rošpoh, Sv. Križ, Šober deloma.

Staro ime / Ehemaliger Name:

St. Martin in Gams bei Marburg

Matične knjige (1644 - 1912) 42 vse

Signatura

00882 Krstna knjiga / Taufbuch 1644-1681
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1644
Do datuma
31. december 1681
00883 Krstna knjiga / Taufbuch 1681-1716
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1681
Do datuma
31. december 1716
00884 Krstna knjiga / Taufbuch 1716-1751
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1751
00885 Krstna knjiga / Taufbuch 1751-1778
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1778
00886 Krstna knjiga / Taufbuch 1770-1790
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1770
Do datuma
31. december 1790
00887 Krstna knjiga / Taufbuch 1778-1812
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1778
Do datuma
31. december 1812
00888 Krstna knjiga / Taufbuch 1826-1845
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1845
00889 Krstna knjiga / Taufbuch 1846-1861
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1861
00890 Krstna knjiga / Taufbuch 1862-1885
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1885
00891 Krstna knjiga / Taufbuch 1886-1896
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1886
Do datuma
31. december 1896
00892 Krstna knjiga / Taufbuch 1897-1912
Vrsta matične knjige
Krstna knjiga / Taufbuch
Od datuma
01. januar 1897
Do datuma
31. december 1912
00893 Krstni index / Taufindex 1681-1716
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1681
Do datuma
31. december 1716
00894 Krstni index / Taufindex 1716-1751
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1751
00895 Krstni index / Taufindex 1751-1778
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1778
00896 Krstni index / Taufindex 1778-1812
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1778
Do datuma
31. december 1812
00897 Krstni index / Taufindex 1826-1845
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1845
00898 Krstni index / Taufindex 1846-1861
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1846
Do datuma
31. december 1861
00899 Krstni index / Taufindex 1862-1885
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1862
Do datuma
31. december 1885
00900 Krstni index / Taufindex 1886-1896
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1886
Do datuma
31. december 1896
00901 Krstni index / Taufindex 1897-1912
Vrsta matične knjige
Krstni index / Taufindex
Od datuma
01. januar 1897
Do datuma
31. december 1912
00902 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1729-1787
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1729
Do datuma
31. december 1787
00903 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1788-1802
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1788
Do datuma
31. december 1802
00904 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1826-1861
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1861
00905 Mrliška knjiga / Sterbebuch 1861-1899
Vrsta matične knjige
Mrliška knjiga / Sterbebuch
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1899
00906 Mrliški index / Sterbeindex 1826-1861
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1826
Do datuma
31. december 1861
00907 Mrliški index / Sterbeindex 1861-1899
Vrsta matične knjige
Mrliški index / Sterbeindex
Od datuma
01. januar 1861
Do datuma
31. december 1899
00908 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1650-1716
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1650
Do datuma
31. december 1716
00909 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1716-1751
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1751
00910 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1751-1777
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1777
00911 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1778-1815
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1778
Do datuma
31. december 1815
00912 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1815-1836
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1815
Do datuma
31. december 1836
00913 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1837-1857
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1857
00914 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1870-1882
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1882
00915 Poročna knjiga / Trauungsbuch 1858-1870
Vrsta matične knjige
Poročna knjiga / Trauungsbuch
Od datuma
01. januar 1858
Do datuma
31. december 1870
00916 Poročni index / Trauungsindex 1650-1716
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1650
Do datuma
31. december 1716
00917 Poročni index / Trauungsindex 1716-1751
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1716
Do datuma
31. december 1751
00918 Poročni index / Trauungsindex 1751-1777
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1751
Do datuma
31. december 1777
00919 Poročni index / Trauungsindex 1778-1815
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1778
Do datuma
31. december 1815
00920 Poročni index / Trauungsindex 1815-1836
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1815
Do datuma
31. december 1836
00921 Poročni index / Trauungsindex 1837-1857
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1837
Do datuma
31. december 1857
00922 Poročni index / Trauungsindex 1858-1870
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1858
Do datuma
31. december 1870
00923 Poročni index / Trauungsindex 1870-1882
Vrsta matične knjige
Poročni index / Trauungsindex
Od datuma
01. januar 1870
Do datuma
31. december 1882